Česká republika dosud neodškodnila Čechy ze Zakarpatské Ukrajiny

Podkarpatská Rus

V letech první republiky na Zakarpatské Ukrajině žilo třicet, možná až pětatřicet tisíc Čechů. Většina z nich musela narychlo odejít před začátkem 2. světové války a někteří z nich odcházeli doslova jenom s kufříkem. Nechali tam mnoho majetku. Potom, co Československo odstoupilo Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu, měli být odškodněni. Na to, jak to dopadlo, se Milena Štráfeldová zeptala senátorky Jitky Seitlové ze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí:

Senátorka Jitka Seitlová
"Nedopadlo to dobře. Sice existovala dohoda mezi tehdejším Sovětským svazem a Československou republikou, a dokonce existují doklady o tom, že všechny ty majetky byly sečteny a Sovětský svaz Československu všechny ty majetky refundoval."

V jaké výši?

"Celková hodnota byla odhadována v tehdejších cenách kolech tří set milionů rublů. To byla poměrně velmi vysoká částka. Tato částka byla podle materiálů, které má dnes k dispozici ruská strana, převedena české straně. Ale ke skutečnému vyplacení nikdy nedošlo. Došlo pouze k velmi nízkému odškodnění malé skupiny lidí, a to tak, že podle jakési vyhlášky z 50. let byli vyloučeni ti, kteří byli tehdejšímu režimu nepřízniví. Do dnešního dne ale tato zahraniční smlouva platí. Je to smlouva velmi významná a s velkým dopadem na celkové mezinárodní vztahy České republiky. A podle zjišťování, které jsme provedli na základě expertních analýz, je povinností České republiky všechny tyto pohledávky skutečně vyplatit."

Kolik lidí se hlásí od odškodnění?

Podkarpatská Rus
"V současné době se hlásí několik set lidí, protože ta doba je dlouhá a řada z nich už ani nežije v České republice. Odešli v roce 1948, postupně odcházeli i v 50. letech. My nevíme, kolik je těch, kteří by ještě dnes takový majetek skutečně nárokovali. Odhaduje se, že jich může být několik tisíc, ale ta suma je zatím velmi nejasná."

A jak to tedy s odškodněním bude? Odškodní je český stát?

Pokud jsme jednali s právníky na mezinárodní právo a s ministerstvem financí, tak všichni fakticky přiznávají jakousi odpovědnost a nutnost věci dořešit. Nicméně Česká republika v tuto chvíli říká, že nemá dostatek finančních prostředků. Pan ministr Sobotka na dotaz Stálé komise Senátu odpověděl, že si je vědom tohoto nároku, který je oprávněný, nicméně že v rozpočtu nemá finanční prostředky a že ani ve středně- a dlouhodobém výhledu nejsou tyto finanční prostředky počítány. Kolem celé kauzy se vytvořila skupina lidí, kteří mají tyto nároky. Vytvořili občanské sdružení Podkarpatská Rus a už patnáct let velmi slušně, velmi korektně žádají, aby vláda situaci řešila. V poslední době se jim ale situace jeví neúnosná. Už zvažují, zda by pro ně nebylo jediným řešením obrátit se na Evropský soud do Štrasburku. A to bychom si jistě nepřáli."

Jaké částky by se to teď aktuálně týkalo?

Podkarpatská Rus
"To lze velmi těžko odhadnout. Podle podkladů, které má toto občanské sdružení, by se jednalo řádově o několik set milionů korun. Odhaduje se kolem pěti set milionů. Není samozřejmě jasné, jestli se neozvou ještě další a jestli ta suma nebude vyšší."

Nenabourá případné odškodnění Čechů z Podkarpatské Rusi hranice odškodňování?

"Ta situace je zcela jiná, než v ostatních případech. Pokud se týká Podkarpatské Rusi, tady byla poválečná dohoda, která byla ratifikovaná všemi státy. A ta říkala, že pokud tito lidé byli skutečně vyhnáni, oni museli do osmačtyřiceti hodin opustit Podkarpatskou Rus, tak mají právo na tento majetek. Takto zní mezinárodní dohoda. Je to věc, která nebyla dořešena, a není to otevírání žádných věcí, které by nebyly právně platné nebo kde by byla jakákoli pochybnost."