Česká rozvojová pomoc zamíří zejména na Balkán

Countries of the former Yugoslavia
0:00
/
0:00

Česká republika mění svou politiku rozvojové pomoci. Ta nebude poskytována celé řadě zemí, jako tomu bylo dosud, ale bude omezena na několik vybraných států. Proč? O tom už více Martina Lustigová.

Česká rozvojová pomoc se napříště omezí na 8 vybraných zemí. Jedná se o Srbsko a Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Moldávii, Vietnam, Jemen, Mongolsko, Angolu a Zambii. Jak je vidět, v seznamu jsou i země, jimž z politických důvodů poskytovalo rozvojovou pomoc již bývalé Československo. Proč se počet zemí, kterým hodlá Česko poskytovat rozvojovou pomoc omezil? To je otázka pro Petra Jelínka z Ústavu mezinárodních vztahů: "Těch důvodů je hned několik. Na jedné straně je to samozřejmě snaha o vyšší efektivitu spolupráce, snaha koncentrovat více aktivit, více projektů do jednoho sektoru, do jedné země, do jedné oblasti. Je tam také otázka logistické podpory s tím, že zrealizovat monitoring a evaluaci projektů rozesetých po čtyřiceti zemích je velice komplikované. Dalším faktorem je snaha posílit viditelnost a tím posílit sekundární přínosy rozvojové spolupráce, mezi něž patří přínos zahraničněpolitickým zájmům České republiky, stejně jako zájmům ekonomickým."

Ministerstvo zahraničí vybralo 8 zemí, ale ne všechny mají pro českou zahraniční politiku stejnou prioritu. "Ve střednědobé perspektivě mají nejvyšší prioritu balkánské země, to znamená Bosna a Srbsko, protože stabilizace jihovýchodní Evropy je pro nás velmi vysokou politickou prioritou,"říká Petr Jelínek.

Jak konkrétně bude vypadat česká rozvojová pomoc v Bosně a Hercegovině, popisuje český velvyslanec Alois Buchta: "Především je to poválečná obnova uhelných dolů a energetiky, protože válka v letech 1992 až 1995 tady nadělala strašnou spoušť. Je tady ekomanagement v gesci ministerstva životního prostředí České republiky. V gesci ministerstva dopravy České republiky je studie městské hromadné dopravy v Banja Luce, rekonstrukce trati ze Sarajeva do Ploče a další věci v oblasti budování kapacit železniční dopravy. Nechci zapomenout na ministerstvo vnitra, které zde v Bosně pomáhá při budování azylové infrastruktury. Zemědělská problematika se týká zachování geofondů a užitkových vlastností importovaného skotu. Dále ještě z hlediska zemědělství tady je technologie aplikace feromonových odparníků proti kůrovcům v lesích. A nakonec je zde i zajištění ochrany proti ozáření."

V Srbsku se zase počítá s tím, že Česko pomůže při obnově těžby v uhelném dole nebo při zřizování stanic první pomoci. Dále vypomůže například s programy na ochranu životního prostředí. V Angole se Češi budou nejvíce angažovat ve střední části země, tedy v oblasti, která byla silně postižena občanskou válkou. Do Angoly zamíří například čeští zemědělští odborníci.

A kolik je z českého rozpočtu pro rozvojovou pomoc vyčleněno? To ví Petr Jelínek: "Pokud se jedná o rok 2006, tak tam se na nové projekty počítá s částkou okolo 250 miliónů korun. A z toho by podstatná část (okolo 180 milionů) měla směřovat právě do prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci."