Česká vláda rozhodla o prodeji státních podílů v dolech

OKD, foto: www.okd.cz

Česká vláda v úterý rozhodla, že padesátiprocentní státní podíl v Sokolovské uhelné prodá současnému managementu těchto dolů a že menšinový podíl státu v OKD získá většinový majitel firmy, skupina Karbon Invest. Podrobnosti připojuje Herbert Brynda.

Novým majitelem hnědouhelného gigantu Sokolovská uhelná se stane Sokolovská těžební, ovládaná manažery dolů. Za padesátiprocentní státní podíl zaplatí 2,6 miliardy Kč. Dosud státní šestačtyřicetiprocentní podíl v černouhelné společnosti OKD připadne za dvě a čtvrt miliardy korun jejímu většinovému vlastníku, skupině Karbon Invest. Bezmála pět miliard půjde podle českého ministra financí Bohuslava Sobotky do pokladny Fondu národního majetku:

"Tyto prostředky budou použity na výdaje Fondu národního majetku v letošním roce. Největší podíl z těchto zdrojů bude použit jako dotace do Státního fondu dopravní infrastruktury."

Přestože vládě za podíl v Sokolovské uhelné nabídla firma International Power tři miliardy, kabinet nakonec reflektoval na nižší, nicméně oproti původnímu návrhu navýšenou, nabídku Sokolovské těžební. Zatímco rozhodnutí vlády hodlá ještě z hlediska zákona o veřejné podpoře prozkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, odbory Sokolovské uhelné vladní způsob prodeje podporují. Podobně přišla s třímilardovou nabídkou za OKD, tedy vyšší než vítěznou, společnost Penta. Ani zde nebyla podle ministra Sobotky rozhodující cena:

"V minulosti, ať už to byla Mostecká uhelná nebo OKD, vždy přišla vláda o majoritu divokým způsobem, aniž by za tuto majoritu získala jakékoliv privatizační výnosy. Hovoříme-li tedy o tom, že vláda za prodej minoritního podílu společnosti OKD obdrží 2,25 miliardy korun, jsou to historicky první prostředky, které Fond národního majetku získá za podíl státu ve společnosti OKD, protože majoritu tam stát pozbyl, aniž by obdržel jakékoliv finanční prostředky.

Úterní rozhodnutí vlády si pochvaluje i ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, jehož jsem se krátce před vysíláním zeptal mimo jiné na to, proč vláda nezohlednila nové a vyšší nabídky za Sokolovskou uhelnou a OKD:

"K žádným změnám v předkládáném materiálu, který byl společný ministerstva financí a ministerstva průmyslu, nedošlo, protože materiál vycházel z předchozího usnesení vlády, která nám uložila, abychom exkluzivně vyjednávali se Sokolovskou težební a s Karbon Investem. Ty nabídky, které se včera objevily, byly mimo rámec tohoto mandátu, a vláda je tedy nebrala v potaz."

Komu nebo čemu rozhodnutí vlády prospěje?

"Nepochybně prospěje stabilitě v obou regionech. Je to i v souladu s energetickou koncepcí České republiky a je to rozhodnutí, které poprvé transparentně privatizuje hnědouhelné společnosti, poprvé za finanční příjem pro stát a jde o pokračování restrukuralizace hnědouhelného a černouhelného hornictví. Myslím, že to rozhodnutí je velmi pozitivní a že čas to prokáže."

Spolumajitelé Karbon Investu, pan Otava a pan Koláček, jsou od listopadu loňského roku obviněni ze zneužívání informací v obchodním styku. Měly tyto skutečnosti vliv na privatizaci OKD?

"K tomu je třeba říci dvě věci. Zaprvé, vyšetřována není společnost Karbon Invest a vláda prodávala minoritní podíl firmě, nikoliv soukromým osobám, a zadruhé, i kdyby vláda neprodávala nic, tak tu společnost Karbon Invest už dávno ovládá, protože má majoritu, stát nemá žádné zástupce v orgánech společnosti a proto Karbon Invest může bez ohledu na prodej té minority rozhodovat podle své vůle."

Takže se vláda v žádném případě na tuto skutečnost neohlížela?

"Vláda se na tuto skutečnost neohlížela, protože není vyšetřována společnost Karbon Invest, ale soukromé osoby,"

říká český ministr průmyslu a obchodu Milan Urban.