Česko do první ligy?

V rámci nadcházejícího výročního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze proběhnou rovněž důležité oficiální rozhovory o přeřazení České republiky z kategorie transformujících se států mezi ekonomicky vyspělé země. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Nedělejme si iluze. To, že Československo kdysi patřilo k deseti nejvyspělejším státům světa, ví v zahraničí jen málokdo. A i pro hrstku těch, co o tom něco vědí, je dnes tento fakt zcela irelevantní. Naproti tomu drtivá většina místopředsedů vlád, ministrů financí a guvernérů centrálních bank z více než 180 zemí, kteří zanedlouho přijedou do Prahy, má o Česku určitě jen velmi mlhavé představy, někteří možná ani ty mlhavé. A proto se pro ně může stát dosti zajímavým vodítkem informace, že zemi, do které cestují, hodlá Světová banka zařadit do kategorie vyspělých zemí, do jakési první ekonomické ligy. Jinými slovy řečeno, mezi ty země, kterým Světová banka neposkytuje pomoc v jakékoli podobě a které naopak pomoc poskytují.

Čeští odborníci nejsou chystaným přeřazením České republiky do nejvyšších pater příliš překvapeni. Koneckonců Česká republika je relativně vyspělý stát s nízkou úrovní sociální nerovnosti v porovnání s naprostou většinou klientských zemí Světové banky. Od obou mezinárodních finančních institucí si už delší dobu nepůjčuje, protože má jako vcelku spolehlivá země přístup k soukromému kapitálu, a využívá pouze tzv. technickou pomoc Světové banky, spočívající především v poradenství.

Z psychologického hlediska ovšem hodnotí čeští odborníci záměr Světové banky změnit statut České republiky jako velmi dobrou zprávu. Rozhodně jednu z nemnoha dobrých zpráv, které o sobě Česko vysílá v posledních letech do zahraničí. Pomineme- li některé sportovní úspěchy, které ovšem, na rozdíl od hodnocení Světové banky, nezlepší image státu v očích ratingových agentur ani o píď. A lepší pozice státu v globalizovaném finančním světě nakonec podle odborníků více než vyváží vyšší státní výdaje, tedy i výdaje pro občany, spojené s poskytováním pomoci do zahraničí.

Někteří odborníci přesto upozorňují, že Praha by neměla při nadcházejících rozhovorech se Světovou bankou rychlost přechodu do kategorie věřitelských zemí a zemí poskytujících pomoc uspěchat. Česko je prý pořád transformující se zemí se všemi riziky, které z toho vyplývají. A bylo by tedy stále dobré mít právo krýt si v případě nutnosti záda jak operacemi Mezinárodního měnového fondu, tak i Světové banky.