Česko-německá deklarace desetiletá

Česko-německé deklaraci o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji je deset let. Deklaraci podepsali 21. ledna 1997 premiéři Václav Klaus a Helmut Kohl. Německo v ní uznalo odpovědnost za rozbití a okupaci Československa po roce 1938 a za nacistické zločiny. Česko na druhé straně vyjádřilo lítost nad utrpením Němců při vysídlení z Československa. Sociálnědemokratický kancléř Gerhard Schröder o dva roky později zopakoval stanovisko dosavadních vlád, že majetkové nároky vysídlenců sice zůstávají právně otevřené, avšak nově zdůraznil, že je německá vláda nebude podporovat. To zdůraznila i nynější kancléřka Angela Merkelová, která v pátek přijede do Prahy.

Splnila česko-německá deklarace svůj účel? S touto otázkou jsem se obrátil na politologa Roberta Schustera z pražského Ústavu mezinárodních vztahů.

"Já si myslím, že účel určitě splnila. Hlavně když si uvědomíme, že před těmi deseti lety bezprostředně před a i po tom podpisu nikdo moc nevěděl ani na české, ani na německé straně, co tento text deklaratorní povahy může ovlivnit. Obě strany si tenkrát, po několika letech často i tajných jednání, svým způsobem oddechly, že se podařilo něco dohodnout. Nicméně obě strany zároveň věděly, že to byl nejmenší společný jmenovatel, že to byl kompromis, na který byly obě strany ochotny přistoupit. Já si myslím, že vývoj následujících let ukázal, že ta deklarace byla takovým milníkem v česko-německých vztazích. A samozřejmě ani tak nešlo o samotný text a o to, jaké formulace obě strany dokázaly najít a na kterých se dokázaly shodnout, jako spíš o určité instituce, které jsou neodmyslitelně s česko-německou deklarací spjaté. To je především Fond budoucnosti a svým způsobem i Česko-německé diskusní fórum, protože se v uplynulých letech ukázalo, že to byly právě ty dvě platformy, které dokázaly vztahy Čechů a Němců dostat na věcnou rovinu, což je hlavně zásluha Fondu budoucnosti a různých česko-německých projektů, které byly v uplynulých deseti letech vydatně podporovány, a zároveň, a to je zase zásluha Česko-německého diskusního fóra, otázky, které byly v devadesátých letech dá si říct kamenem úrazu v česko-německých vztazích, dokázalo jako by vzít z té každodenní politické diskuse, kde kolikrát jde i o to různé vzájemné resentimenty využít pro každodenní politiku, pro politický boj, a dostat je zase na fórum, kde se setkávají experti, i třeba zástupci sudetských Němců, nicméně je to přece jenom jiná rovina, než když se politici dvou zemí vzájemně vyřizují vzkazy přes sdělovací prostředky," soudí politolog Robert Schuster.

Česko-německý fond budoucnosti podpořil od počátku svého fungování v roce 1998 do roku 2005 téměř 3330 společných projektů, na něž vyčlenil přes 738 milionů korun. Hlavním jeho posláním však bylo odškodňování desetitisíců lidí za válečné útrapy. Fond vznikl právě na základě společné deklarace mezi Českem a Německem.