Česko-německý fond budoucnosti už pracuje pět let

Logo Česko-německého fondu budoucnosti

Už pět let funguje Česko-německý fond budoucnosti, který vnikl jako produkt Česko-německé deklarace z roku 1997. Jeho posláním je financování projektů společného zájmu obou zemí.

Klíčovým článkem fondu je Česko-německé diskusní fórum, které vytváří prostor pro diskusi o obtížných otázkách vzájemných vztahů, dává impuls k jejich rozvoji a vypracovává návrhy projektů, které fond budoucnosti financuje. Fond založily česká a německá vláda jako mezistátní instituci se sídlem v Praze. Od obou vlád obdržel dohromady téměř 85 milionů eur (asi 2,6 miliardy korun) a dostal za úkol využít tyto prostředky během deseti let k podpoře česko-německého setkávání a společných projektů.

O zhodnocení dosavadní práce fondu jsem telefonicky požádal jeho představitelku Soňu Dederovou:

Logo Česko-německého fondu budoucnosti
"My jsme během své pětileté činnosti rozšířili svoji podporu na velmi širokou škálu projektů. Důraz samozřejmě klademe na projekty s mladými lidmi, což jsou různé společné pobyty nebo vzdělávací projekty, výměny škol pobyty studentů v Německu a naopak zase německých studentů na českých školách. Kromě těchto projektů s mládeží, studijních projektů, bych ráda také zmínila projekty renovací kostelů, kde vidíme opravdu velmi výrazný posun ve vzájemném porozumění lidí na obou stranách hranice. Němci, kteří po válce byli vyhnáni ze svých domovů, nacházejí zase cestu zpátky, organizují v Německu sbírky, přijíždějí do svých rodišť a setkávají se tam v rodinách. Tam, podle mého názoru, došlo k výraznému posunu vůbec v pohledu na vzájemné soužití a vzájemné porozumění."

Projektů je více na české nebo německé straně?

"Je to zhruba stejné. Možná o trochu více projektů je na české straně, ale není to o moc víc."

Narazili jste během pěti let činnosti na nějaké zásadné problémy?

"Možná problémy toho rázu, že žadatelé i partneři jako by se to teprve učili. Učí se, jak o projekty žádat, jak na ně získávat finanční prostředky a učí se také spolu komunikovat. Než se to naučili, tak komunikace poněkud vázla, ale během těch pěti let vidíme, že se to zlepšilo, že partneři spolu mnohem lépe komunikují. Naučili se také využívat další finanční prostředky. My jsme jim právě chtěli poskytnout tu startovací pomoc, aby v dalších letech byli schopni sami, i bez nás, ty projekty realizovat."

Česko-německý fond budoucnosti měl původně fungovat deset let, tedy do roku 2007. Ukončíte svou činnost po deseti letech nebo budete pokračovat dál?

"To bychom vlastně také rádi věděli. Minulou sobotu proběhla v Mnichově konference, na níž ministr zahraničí Cyril Svoboda naši činnost ocenil a vyjádřil své přesvědčení, že by Česko-německý fond budoucnosti měl pokračovat i po těch deseti letech, na které byl naplánován. Doufáme, že jeho slova najdou odezvu i u dalších politiků a že najdou obě vlády vůli i finanční prostředky, aby fond budoucnosti mohl v nějaké, třeba nadační podobě fungovat i po těch deseti letech."