Česko se pilotně otevírá legálním zahraničním pracovníkům

foto: Evropská komise

Obyvatel Česka pomalu ale jistě ubývá, v některých oborech začínají chybět odborníci a v dalších zase z mnoha důvodů Češi a Češky nechtějí pracovat. Tuto situaci se už přibližně půl roku snaží řešit ministerstvo práce a sociálních věcí pilotním projektem takzvaného Aktivního výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, kteří - pokud jsou vybráni - dostanou i se svými rodinnými příslušníky jakousi obdobu americké zelené karty. Na podrobnosti projektu se Herbert Brynda zeptal mluvčí ministerstva Kateřiny Prejdové:

foto: Evropská komise
"Jedná se o pětiletý pilotní projekt získávání kvalifikovaných pracovníků. Začal v červenci loňského roku a cílem tohoto projektu je přivést do České republiky zahraniční odborníky, kteří se v České republice chtějí usadit i se svými rodinami."

Jaký je o projekt zájem, z jakých zemí se zájemci - nebo už držitelé těchto 'zelených karet' - rekrutovali? Z čísel, která mám k dispozici, se zdá, že byl projekt zacílen na slovanské země a téměř výlučně na Bulharsko...

"V první fázi byl určen pro občany Chorvatska, Kazachstánu a Bulharska. Důvodem bylo především to, že jsme hledali země, které mají podobné životní podmínky, to znamená, aby měli občané těchto zemí větší šance zapojit se do české společnosti. A pokud to bereme podle webové stránky, která byla k projektu zřízena, tak ke konci roku 2003 tuto stránku navštívilo přes deset tisíc návštěvníků, což svědčí o docela vysokém zájmu."

foto: Evropská komise
Uvažujete o tom, že v budoucnu rozšíříte spektrum zemí, na které se obracíte, jejichž občanům místa nabízíte?

"Je to pilotní projekt, takže jsme začali jen se třemi zeměmi, neustále se učíme a získáváme zkušenosti, ale samozřejmě máme představu, že okruh těchto zemí rozšíříme."

Ti lidé, kteří prošli tím výběrovým řízením, už jsou v České republice, už se zařadili do pracovního procesu v České republice?

"V loňském roce projekt počítal s maximálně třemi sty osobami ve dvou kategoriích: první zahrnuje zájemce, kteří se přihlásili na území České republiky a kteří v den zahájení projektu už v České republice - na základě povolení k zaměstnání a víza k pobytu - pracovali, a dalších sto padesát osob mělo možnost požádat o zařazení do projektu z území těch tří cílových zemí. Abych uvedla konkrétní čísla: v pondělí 5. ledna proběhla už druhá fáze, během níž vybralo ministerstvo práce a sociálních věcí 39 účastníků pilotního projektu. Když tedy vezmeme obě fáze pilotního projektu, tak ze 126 zájemců jsme jich během dvou procedur vybrali celkem 114. Ti postoupili do druhé etapy projektu, to znamená do dvou a půl ročního období. Po uplynutí této doby budou moci společně se svými rodinnými příslušníky požádat o přidělení trvalého pobytu v České republice."

foto: Evropská komise
Reflektuje nějak profesní profil vybraných cizinců situaci na českém trhu práce?

"Dá se říci, že ano. Pokud jde o profese, tak jednoznačně převládají technické profese, velký zájem projevili také pracovníci managementu, uměleckých oborů a zdravotníci. Mezi vybranými osobami jsou i vědečtí pracovníci a pracovníci IT, administrativní pracovníci a také jedna právnička."

Tolik mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kateřina Prejdová, podle níž budou mít ministerští úředníci v roce 2008 po pěti letech existence projektu dostatek zkušeností, aby se z pilotního stadia stala běžná praxe.