Česko, svět a Evropa. Díl čtvrtý: česko-izraelské vztahy I.

Další pokračování cyklu o vztazích Československa a Česka se zeměmi světa je věnováno Izraeli a především některým málo známým aspektům československé pomoci Státu Izrael v roce 1948. Tehdy již komunistické Československo dodávkami zbraní bez nadsázky zachránilo mladý židovský stát.

Před pětapadesáti lety bojoval nově vzniklý Stát Izrael o své přežití. Jednou ze zemí, která jej výrazně materiálně podporovala, bylo Československo. Již meziválečné Československo mělo velmi dobrý vztah k sionistickému hnutí, v Praze se dokonce na počátku 30. let konal sionistický kongres a jedním z center sionistického hnutí byla Podkarpatská Rus, kde byly připravovány sionistické kádry pro zemědělskou kolonizaci britské Palestiny. Počátek přátelského vztahu mezi československým prezidentem Masarykem a sionistickým hnutím lze nalézt v Masarykově vystoupení v kauze Anežky Hrůzové. Tento vztah byl po roce 1945 umocněn tragickým zážitkem holocaustu, při němž zahynulo na sedmdesát tisíc českých Židů, kdy československá vláda velmi významně podpořila úsilí židovské agentury a dalších sionistických organizací o vznik Státu Izrael. Jak připomíná historik Vladimír Nálevka, nejdůležitější byla vojenská pomoc v roce 1948:

"Není nadsazené tvrdit, že bez této pomoci by tento arabsko-izraelský konflikt dopadl jinak. Faktem je, že představitel Hagany (tajná vojenská organizace, zárodek izraelské armády) podepsal kontrakt o nákupu zbraní, většinou se jednalo o německý kořistní materiál, ještě před únorem 1948, v roce 1947. Ale v té podpoře pokračovala i komunistická vláda po únoru 1948, což bylo dáno celkovou orientací tehdy formujícího se sovětského mocenského tábora, protože Moskva předpokládala, že budoucí Izrael může být prodlouženým nástrojem sovětské politiky ve Středomoří jednak proti Velké Británii i proti tehdy konzervativně orientovaným arabským vládám."

Proto také Sovětský svaz podporoval vznik Státu Izrael a v čase začínající studené války došlo v izraelské věci k paradoxní spolupráci Američanů, Sovětů a Čechoslováků proti Velké Británii. Spojené státy a SSSR uznaly Izrael po jeho vzniku v květnu 1945 jako první a Československo jako třetí. Československé Spitfiry a další vojenské dodávky tehdy směřovaly do Izraele:

"Je třeba říci, že byly zaplaceny. Kromě geopolitckých úvah zde byly i úvahy obchodní a nedělejme si iluze: ty zbraně byly tvrdě zaplaceny v dolarech a po pravdě řečeno, tyto peníze pomohly komunistickému Československu překonat dolarovou blokádu, která byla uvalena po únoru 1948,"

upozorňuje profesor Nálevka z Filozofické fakulty UK. V květnu a červnu 1948, v okamžiku velké krize izraelského státu, měla československá pomoc paradoxně stejnou podobu, jaká byla v téže době použita při berlínské blokádě:

"Byl organizován letecký most Žatec-Bari-Haifa, kterým byly ony československé zbraně dopravovány. Na žatecké letiště přistávaly americké Dakoty, samozřejmě pilotované najatými dobrovolníky a často pod vymyšlenými znaky středoamerických států, ale faktem je, že tento most do značné míry předurčil charakter další letní ofenzivy izraelské armády, která zvrátila doposud negativní vývoj."

Kromě konkrétních dodávek zbraní se Československo - vlastně již od roku 1945 - podílelo na osidlování Izraele:

"Československo bylo vlastně jediným kanálem, jehož prostřednictvím se dostávali Židé z Východu do Izraele. Zejména chci v této souvislosti upozornit na situaci navrátilců z koncentračních táborů, kteří často bloudili v původně mateřských zemích, kde se často setkávali s nepřátelským přijetím. Musím upozornit například nejen na pogrom v Kielcích, ale i na pogromy u nás v Československu, v Topolčiankách a v Bratislavě, které nakonec podnítily velkou migraci přežilého židovského obyvatelstva do Palestiny,"

říká historik Vladimír Nálevka. Migraci organizovaly instituce tehdy ještě neexistujícího státu: zpravodajská služba Mossad a Hagana, přičemž pro Československo byla vytvořena samostatná zpravodajská organizace, která organizovala ilegální přesun židovské populace z východní Evropy:

"Československo tady vytvářelo dopravní předpoklady, organizovalo převoz a předávalo tyto transporty do americké zóny v Bavorsku, odkud pak Američané - zase tajně - dopravovali tyto lidi do černomořských nebo jadranských přístavů,"

uzavírá první díl historické rubriky věnované česko-izraelským vztahům profesor Filozofické fakulty v Univerzity Karlovy Vladimír Nálevka.