Od Masarykovy cesty do Palestiny uplynulo 90. let, připomíná ji putovní výstava

Foto: Ondřej Tomšů

Tomáš Garrigue Masaryk v Betlémě nebo na Olivetské hoře. Tak jej před devadesáti lety zachytil fotograf při návštěvě Palestiny. Vztah prvního československého prezidenta i jeho syna Jana k Izraeli teď představuje výstava v Černínském paláci.

Výstavu minulý slavnostně zahájili český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a izraelský velvyslanec David Meron. Podle něj byli právě českoslovenští představitelé od počátku mezi těmi, kteří podporovali vznik Izraele. A role československé diplomacie byla pro vznik státu velmi důležitá:

"President Masaryk byl velkým podporovatelem Balfourovy deklarace, kterou britská vláda vyjádřila sympatie myšlence založení židovské národní domoviny v Zemi izraelské. Letos slavíme její stoleté výročí. A později byl velmi důležitý postoj Jana Masaryka. Podporoval tuto myšlenku ve Spojených Národech a vedl jeden z důležitých výborů zabývajících se budoucností země."

Návštěva první hlavy demokratického státu v Palestině

V případě Masarykovy cesty do Palestiny šlo o historicky první návštěvu oficiální hlavy státu v tehdejší mandátní Palestině, připomíná novinář Petr Brod.

Petr Brod,  foto: Ondřej Tomšů
"Byla to svým způsobem jedinečná událost, protože do té doby žádná hlava nějakého demokratického státu Palestinu a specificky její židovskou populaci nenavštívila. Návštěva sama asi nebyla pro vznik izraelského státu příliš důležitá, ale pomohla prezidentu Masarykovi utříbit si myšlenky. On sice podporoval sionismus na takové té abstraktnější rovině, ale měl určité pochyby o tom, zda sionismus může dosáhnout praktických výsledků, především vzhledem k tomu, v jak velké majoritě byli tehdy Arabové. Myslím si, že když viděl praktické výsledky židovské práce v Palestině, například vznik řady zemědělských usedlostí, některých průmyslových podniků nebo hebrejskou univerzitu, tak ho to možná přesvědčilo, že sionistická činnost v Palestině bude mít dlouhodobé důsledky."

Výstava "Masaryk and the Holy Land" je putovní. Po ministerstvu zahraničí by měla být vystavena i na dalších místech v Praze a také Brně nebo Plzni.