Československý "Bruselský sen"

Foto: ČTK
0:00
/
0:00

V bruselském Pražském domě, v Galerii hlavního města Prahy - Městské knihovně nebo v Moravské galerii v Brně - Uměleckoprůmyslovém muzeu se budou moci návštěvníci vrátit o půlstoletí zpět a prožít tam na stejnojmenné výstavě připomínající EXPO 58 svůj Bruselský sen.

Foto: ČTK
Proč byla výstava o československé účasti na EXPU 58 nazvána právě Bruselský sen? Na to jsem se zeptala Daniely Kramerové, jedné z kurátorek výstavy.

Zrekonstruovaný Bruselský pavilon,  foto: ČTK
"Ten název má v sobě několik rovin. Jednak se vztahuje k charakteru československé expozice, která měla za úkol ideálně představit současnou československou republiku jako ideální harmonickou společnost, ve které všechny třídy žijí v souladu a pracují na budování komunistické společnosti. A ta expozice se k realitě Československa té doby vztahuje jako sen k realitě. Zároveň Bruselský sen lze interpretovat jako sen o úspěchu, kterého se nám na EXPU 58 dostalo. Překvapivě jsme v závěrečném bodování získali největší počet ocenění a zvítězili jsme nad všemi zeměmi. Dále lze Bruselský sen lze také vykládat jako sen o otevření se světu po dlouhé odmlce do 2.světové války a po období stalinské politiky."

Tehdejší československá vláda neponechala nic náhodě a akci provázela také velká propagační kampaň v zahraničí.Vznikla řada suvenýrů a novinářům byly dodávány materiály o výstavě a o samotném Československu.

Moka souprava Manon Jaroslava Ježka vystavená v Československém pavilonu na Světové výstavě Expo 1958,  foto: ČTK
"Takovým vrcholem propagačních akcí byla akce Jeden den v Československu, kdy několik desítek světových novinářů bylo přímo dovezeno do Československa a jeden den zde mohli strávit."

Foto: ČTK
Pořadateli projektu jsou Arbor vitae societas, Galerie hlavního města Prahy, Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze a Národní technické muzeum. Výstava Bruselský sen - Československá účast na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let je rozdělena do dvou částí. Ta první přiblíží klima padesátých let a mimo jiné řadou autentických snímků a exponátů představí samotné EXPO a jeho atmosféru. Daniela Kramerová vysvětluje, odkud předměty pocházejí.

"Předměty, které na výstavě budou představeny, jsou jednak ze sbírek zúčastněných institucí, tedy Uměleckoprůmyslového muzea a Moravské galerie. A dále ve značné míře z Technického muzea a potom částečně od soukromých vlastníků, od sběratelů, od pamětníků, od aktérů, kteří se na přípravě výstavy podíleli."

Druhá část je zaměřena na životní styl šedesátých let. K vidění budou také dobové filmy nebo dokument, ve kterém na EXPO 58 budou vzpomínat pamětníci. Připravena je také řada doprovodných programů, přednášky, módní přehlídka nebo multimediální inscenace věnovaná padesátiletému výročí výstavy a založení Laterny magiky.