Český dodatek k rezoluci o Kubě může vyvolat diplomatický spor s USA

I.Pilip

Ještě pořádně v Česku nevyprchaly starosti kolem zadržení poslance Ivana Pilipa a bývalého studenstkého vůdce Jana Bubeníka kubánskými úřady, a již opět Kuba prohlubuje vrásky na čele českých politiků.

I.Pilip
Tentokrát jde o dodatek vyslovující se proti americkým ekonomickým sankcím uplatňovaným vůči Kubě, který Česká republika navrhla připojit k rezoluci Komise OSN pro lidská práva. Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Jiří Payne ve své písemné interpelaci upozornil ministra zahraničí Jana Kavana na to, že tento návrh směřuje proti zájmům spojenců České republiky. Poslanec Payne zdůraznil, že z českého členství v NATO vyplývá politický závazek brát ohled na zájmy aliančních spojenců, což neznamená vždy aktivně podporovat jejich politiku, ale přinejmenším nepodávat návrhy, které směřují proti zájmům některého spojence. "Museli bychom mít opravdu zásadní důvody k tomu, abychom nadřadili jiné hodnoty našim aliančním závazkům," napsal Payne v interpelaci.

Kritika připravovaného návrhu přichází i ze zahraničí. Tento český dodatek k návrhu rezoluce se stal před nedávnem jablkem sváru, kvůli němuž skončila česko-polská spolupráce nad přípravou dokumentu pro Komisi pro lidská práva. Polsko podle mluvčího ministerstva zahraničí Grzegorze Dziemidowicze nevidí důvod ke spojování kritiky ekonomických sankcí vůči Kubě s deklarací, která odsuzuje nerespektování lidských práv na ostrově. Americký ministr zahraničí Colin Powell se nechal slyšet, že Spojené státy budou rozhodně usilovat o kritiku nerespektování lidských práv na Kubě při každoročním zasedání Komise OSN pro lidská práva ve Švýcarsku. Neopomněl dodal, že nepodpoří dodatek k rezolucí navržený Českou republikou. Ministr zahraničí Jan Kavan je však odhodlán setrvat u pasáže o nevhodnosti hospodářských sankcí vůči Kubě:

"Já jsem přesvědčen o tom, a já jsem to říkal i na Valném shromáždění OSN, že plošné ekonomické sankce jsou neúčinné a mohou býti kontraproduktivní, a to se týká nejen bývalé Jugoslávie, Iráku, Lybie ale i Kuby. Nejsem přesvědčen o tom, že vyjádření tohoto názoru patří na Valné shromáždění OSN, jak je zdůrazňováno i našimi politickými oponenty tady, ale veďme diskusi o tom, jaká rezoluce by mohla získat většinovou podporu v tom výboru a mohla by současně býti účinná pomoci tu situaci na Kubě zlepšit. My v současné době vedeme intenzívní jednání především s členskými zeměmi Evropské unie. Rovněž vedeme ovšem jednání i v Latinské Americe a ve Střední Americe, neboť v tom regionu jsou země, které mají v Havaně svůj významný vliv."

Čas ukáže, jaké bude mít tento bezprecedentní diplomatický spor vyústění. Jednání Komise OSN pro lidská práva začne v Ženevě za deset dnů.