Česko chce dobré vztahy s Kubou, ne však za každou cenu

Fidel Castro, foto: ČTK

Kuba patří mezi země, o které se Češi zajímají. Na jedné straně je cílem tisíců turistů, na straně druhé mnozí její návštěvníci využívají svých cest k pomoci známým i neznámým lidem. Zpráva o odstoupení kubánského vůdce Fidela Castra z nejvyšších státních funkcí tak v České republice vyvolala velký ohlas.

Foto: ČTK
Zájem o cestování na Kubu v posledních letech mezi českými turisty nebývale roste, napsala ve své zprávě Česká tisková kancelář. Podle ní snad někteří jezdí za atmosférou socialismu, představitel jedné z oslovených cestovních agentur ale spíše zdůrazňuje, že skutečným důvodem těchto cest je překrásná příroda. Tak nebo tak, jen tuto zimu navštívilo nebo navštíví tento karibský ostrov asi deset tisíc Čechů. A ne všichni se omezují jen na pobyt na plážích a obdiv přírody.

Foto: ČTK
Mnozí – i pod vlivem vlastní zkušenosti se socializmem - projevují vůli Kubáncům pomáhat, třeba jen tím, že vozí známým i neznámým lidem léky, což je aktivita, která režimu nevadí. Jiní ale vyjadřují solidaritu místním disidentům, a riskují tím zadržení a vyhoštění. Tuto zkušenost má dokonce i současný český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, ale není zdaleka jediný. Zpráva o odstoupení Fidela Castra z nejvyšších státních funkcí tak v České republice poměrně silně rezonuje, i když jde jen o formální potvrzení faktického stavu, připomíná šéfka odboru amerických států ministerstva Kateřina Fialková: "Ministerstvo zahraničních věcí nepovažuje odstoupení Fidela Castra z nejvyšších funkcí za krok překvapivý. Fidel Castro předal funkce, nikoliv však moc, tu už předal v červenci roku 2006 svému bratrovi. Stalo se tak kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu Fidela Castra. Tento vývoj byl tedy očekáván."

Fidel Castro,  foto: ČTK
Formální konec téměř půlstoletého vládnutí Fidela Castra tak za daných okolností nevzbuzuje příliš velká očekávání, ale ani nemění dlouhodobě vyjadřované naděje, které do budoucnosti karibské země vkládá česká diplomacie. "Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyjadřuje naději, že Kuba nastoupí na cestu k nutným reformám kubánského života. A doufáme také, že se podaří propustit všechny politické vězně, zahájit dialog s politickou opozicí a uskutečnit svobodné volby."

Ředitelky odboru amerických států na ministerstvu zahraničních věcí Kateřiny Fialkové jsem se také zeptali, jak definuje současné vztahy obou zemí a jak vidí jejich perspektivu. "Vztahy mezi Českou republikou a Kubou v tuto chvíli jsou napjaté. Na politické úrovni vztahy v zásadě neprobíhají, probíhá spolupráce v ekonomické nebo v obchodní oblasti, ale i ta je limitovaná. Česká republika má samozřejmě zájem o normalizaci vztahů s Kubou, ne však za každou cenu, protože dlouhodobě klademe a i do budoucna budeme klást důraz na dodržování lidských práv a právě na propuštění politických vězňů a domníváme se, že tady prostor ustupovat moc není."