Česko bude posilovat vztahy s Latinskou Amerikou

Tomáš Petříček, Freddy Valverde, foto: Dominika Bernáthová

Českou republiku a země Latinské Ameriky pojí dlouhodobé přátelství, nicméně pořád je velký prostor pro intenzivnější spolupráci. O tom mluvil ministr zahraničí Tomáš Petříček v rozhovoru pro španělské vysílání Radio Prague International. Přinášíme zkrácenou verzi interview.

Tomáš Petříček,  Freddy Valverde,  foto: Dominika Bernáthová

Česká republika vždy udržovala výborné vztahy se zeměmi Latinské Ameriky. Jaká je podle vás kvalita těchto vztahů v současné době?

„Česká republika chtěla mít vždy dobré vztahy se zeměmi Latinské Ameriky. Já si myslím, že nás pojí celá řada věcí. Zájem o kulturu, zvláště v oblasti literatury je skutečně na co navazovat. Také máme zájem rozvíjet ekonomickou spolupráci. Přesto, že vzdálenost mezi Českou republikou a státy jako je Mexiko, Brazílie, Kolumbie jako hlavními obchodními partnery je poměrně veliká, tak jsou oblasti, kde bychom si mohli být ještě blíž.“

Československo mělo intenzivní vztahy s Kubou. I demokratická Česká republika věnovala Kubě velkou pozornost v podobě zájmu o dodržování lidských práv v této zemi. Také vy jste nedávno vystoupil s videopozdravem, kde jste upozornil na to, že na Kubě jsou stále političtí vězni. Jaká je budoucnost česko-kubánských vztahů v kontextu jejich bohaté minulosti?

„Naše vztahy s Kubou byly v minulosti velmi dobré. Věřím, že nastane moment, že budeme moci dále rozvíjet naši spolupráci. Kuba je země, která může být neskutečně bohatá. Její obyvatelé jsou velmi kreativní. Myslím, že to je země velkých příležitostí, ale my nemůžeme zapomínat na naši vlastní zkušenost. V loňském roce jsme oslavili 30. výročí sametové revoluce. Jsme země, která se tradičně hlásí k ochraně lidských práv a i kvůli tomu má naše zahraniční politika ve světě své renomé. Pro mě je téma demokracie a svobod velmi zásadní, protože to je i cesta jak posilovat partnerství mezi národy. Například je to zajímavé i z pohledu ekonomické spolupráce. Naši podnikatelé mají zájem spolupracovat hlavně s partnery v zemích, kde ví, že právní stát je dostatečně silný. Kde je garantována vymahatelnost práva. Protože to chrání jejich podnikání, investice. Takže i proto klademe velmi velký důraz na témata jako je právní stát, ochrana lidských práv. Protože to je součástí hodnotové orientace naší zahraniční politiky.“

Juan Guaidó,  foto: ČTK/AP/Ariana Cubillos
Česká republika patří mezi země, které uznaly Juana Guaidóa jako dočasného venezuelského prezidenta. Mohl byste se k tomu vyjádřit podrobněji?

„Situaci ve Venezuele sledujeme s velkým zneklidněním. Především humanitární následky, které krize má. Jedná se dnes o jednu z největších humanitárních krizí na světě s více než 3 miliony obyvatel Venezuely, kteří jí opustili. Je to stát, který může být velmi prosperující, je to země bohatá na nerostné suroviny, na ropu. Je také odpovědností tamních politiků, aby toto bohatství sloužilo tamnímu obyvatelstvu. My jsme uznali za dočasného prezidenta Juana Guaidó i v souvislosti s průběhem posledních prezidentských voleb. To, že opozice neměla možnost se jich plnohodnotně zúčastnit a venezuelská ústava umožňuje to, aby předseda národního shromáždění dočasně vedl tamní vládu do nových voleb. Nám to přišlo jako legitimní cesta, jak tu situaci řešit. My nadále podporujeme úsilí EU a dalších mezinárodních aktérů, kteří se snaží hledat východisko z této krize. Je na druhou stranu zřejmé, že Madurův režim stále častěji útočí na základní svobody. Snaží se omezit možnost opozice zapojit se do budoucích voleb. A to je přesně to, co nechceme, proti čemu jsme se na začátku postavili. Očekáváme, že příští volby budou splňovat mezinárodní standarty pro demokratické volby.“

Nedávno Německo prohlásilo, že chce hrát ještě silnější roli v Latinské Americe. Aby ty státy nezůstaly jen mezi USA a Čínou, která se tam také hodně angažuje. Jak už jste sám řekl, ty vztahy se snažíte posilovat. Mohla by Česká republika v tom hrát větší roli?

„Určitě chceme, aby Evropská unie měla mnohem intenzivnější vztahy s latinskoamerickými státy. Máme řadu společných zájmů. Když jsem hovořil s ministrem zahraničních věcí Uruguaye, jedno z témat byla i kybernetická bezpečnost. Máme podobný pohled na věci, jako je rozvoj nových technologií. Chceme jejich takový rozvoj, aby to přineslo prospěch občanům a ne problémy a bezpečnostní rizika. Je to dobrá příležitost sdílet své zkušenosti. Co se týče Číny a dalších aktérů, ti v Latinské Americe působí především s ohledem na své ekonomické zájmy. V tomto směru EU, jako jeden z nejsvobodnějších a největších trhů na světě má co nabídnout našim partnerům v Latinské Americe. Může to být dobrá příležitost k tomu, jak posílit vztahy v politické úrovni. Třeba ochrana mezinárodního řádu nebo reforma, která by chránila zájmy, třeba i menších států je v bytostném zájmu zemí jako je ČR, ale i řady jiho- nebo středoamerických zemí. V tomto směru chceme být aktivnější a využívat možností, které máme třeba na půdě OSN, ale také v rámci světové obchodní organizace. Hledejme cestu k mezinárodnímu uspořádání, které je založeno na pravidlech, která budou chránit nás proti těm velkým. Proti tomu, aby se zde uplatňovaly pravidla mocenské politiky. Věřím, že je hodně oblastí, ve kterých k sobě máme stále hodně blízko. Kultura je ta nejvýznamnější. Zájem o latinskoamerickou kulturu je ve střední Evropě velký. I máme co nabídnout, ať už se to týká hudby, literatury, výtvarného umění. Pojďme hledat cesty, jak to můžeme podnítit i my, jakožto členský stát EU. Já věřím, že to není jenom Německo nebo Španělsko, ale že ten zájem je na straně více zemí. I proto jsem řekl, že jedna z priorit je, abychom alespoň každý rok jednou zařadili do programu návštěvu v Latinské Americe. Chceme prezentovat český průmysl, českou kulturu. Přitáhnout turisty z tohoto regionu do střední Evropy a naopak ukázat krásy těchto zemí i české veřejnosti.“