Český dům v Moskvě

J.Kavan

Ministr zahraničí Jan Kavan čelí obvinění, že jeho ministerstvo uzavřelo nevýhodnou smlouva o pronájmu Českého domu v Moskvě, která měla zvýhodnit soukromou firmu na úkor českého státu. Opozice požaduje jeho demisi. To Jan Kavan odmítá zároveň připustil, že smlouvá má formální nedostatky, které budou co nejdříve odstraněny. Podrobnosti má Jaromír Marek.

J.Kavan
Komplex Hotel Český dům stojí v samém středu Moskvy. Je zde několik restaurací, hotel a své kanceláře zde má řada českých firem. Celá desetipatrová budova slouží pouze občanům České republiky a Slovenska. Až dosud byl spravován českou ambasádou. Nyní byla uzavřena smlouva o pronájmu se soukromou firmou. A právě tato smlouva je předmětem kritiky. Jednak proto, že obsahuje předkupní právo i finanční výhody pro nájemce, i proto, že mu má umožňit používat účet ambasády a odebírat zboží bez cla a daně, čímž poškozuje i ruský stát. To ministr Jan Kavan odmítá. Přesto nechal vypracovat právní rozbor smlouvy, na jehož základě hodlá její platnost přehodnotit.

"Smlouva vykazuje řadu formálních nedostatků. Ani v jednom ze tří auditů nejsou výhrady k věcné stránce smlouvy. Cesta k nápravě je možná několika cestami: změnou smlouvy nebo jejími dodatky případně i vyslovením neplatnosti. Co považuji za podstatné, že uzavřením této smlouvy nevznikla českému státu žádná škoda, ani jedna koruna česká."

Ředitel společnosti i ministr zahraničí popírají, že by Hotel český dům zneužíval status diplomatické mise, jak tvrdí kritikové. Firma byla registrována a většinu zboží nakupuje na běžném trhu v Rusku. Politická opozice však požaduje kvůli celé kauze ministrovu demisi. Blíže poslanec za Unii svobody Michael Lobkowitz:

"Ministerstvo zahraničí postupovalo v rozporu nejen se svými předpisy, ale zřejmě i s obecně platnými předpisy. Nedělalo žádnou soutěž a zřejmě tam dochází i teď k porušování předpisů. To je třeba vyšetřit, jaké to má politické dopady je jiná věc. Pokud pan Kavan nevysvětlí nebo nedoloží, že celá věc je v pořádku, tak by odstoupit nepochybně měl."

Jak ve středu přislíbil ministr Kavan, okolnosti podpisu smlouvy prošetří a vyvodí důsledky:

"Mohu vás ujistit, že jakmile zjistím, a já si to zjistím, kdo tuto nekvalitní práci způsobil, kdo je za to zodpovědný, vyvodím z toho jednoznačné závěry a bude následovat i postih."

Celý případ hodlá ministŕ Kavan prošetřit a vyřešit během týdne. Jak zdůraznil, z ruské strany nebyly vůči smlouvě vzneseny žádné námitky ani připomínky.