Český olympijský výbor a pražský magistrát budou společně pracovat na tom, aby se Praha mohla stát hostitelem olympijských her

Primátor hlavního města Prahy Jan Kasl a předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek podepsali dohodu o dlouhodobé spolupráci. Hlavním cílem dohody je pomoc při rozvoji a propagaci sportu a tělovýchovy. S představiteli obou institucí hovořil Vilém Faltýnek:

Jedním z nejvýraznějších bodů dohody je rozhodnutí, že Český olympijský výbor a pražský magistrát budou společně pracovat na tom, aby se Praha mohla stát hostitelem olympijských her. Uvažovaný časový horizont je minimálně šestnáct let. S návrhem přišli představitelé Českého olympijského výboru. Jeho předseda Milan Jirásek říká: Podle náměstka ministra školství pro mládež a tělovýchovu Ladislava Malého by si vybudování potřebných sportovišť a zázemí vyžádalo miliardové investice. Pražský primátor tvrdí, že jejich zdrojem by byli především soukromí investoři: Podle Jana Kasla se tento záměr olympijského výboru právě proto nestkal s výraznějším odporem nikoho z členů rady pražského zastupitelstva. Také původní nedůvěra Jana Kasla k megalomanství myšlenky opadla během roku právě z těchto důvodů. Bude tedy nutné začít. V první fázi půjde o dobrovolnou práci v režii olympijského výboru a hlavního města Prahy. Mimo jiné se budou vyhodnocovat staré materiály z roku 1968, které už jednou o konání olympijských her v Praze uvažovaly. Dojít k nim mělo v roce 1980, ale politický vývoj tehdy situaci zvrátil.