Český pavilon na EXPO 2010 bude bez bariér a plný emocí

Česká republika se Novým rokem ujme předsednictví Evropské unie pod heslem Evropa bez bariér. A shodou okolností, nebo snad podvědomou inspirací, bude o rok později bez bariér i česká expozice na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Začátkem prosince výběrová komise rozhodla o vítězném projektu, jeho autoři nyní představili svůj koncept.

Tématem celé výstavy EXPO 2010 je 'Lepší město - lepší život'. A se Starým městem Pražským se návštěvníci setkají už na fasádě pavilonu, který ozdobí půdorys Staroměstského náměstí. Ovšem utvořený z hokejových puků. Nejen jako připomínka právě stoletého český hokeje, české puky jsou totiž samy o sobě veleúspěšným artiklem a symbolem kvality i podnikavosti.

Uvnitř pak návštěvníci uvidí virtuální město, které překvapivě neroste ze země, ale jako by z nebe. Hranaté tubusy, často duté, uvnitř nabídnou různé formy prezentace České republiky, jejichž obsah se bude teprve ještě dotvářet.

"Neprezentujeme umělce ani výrobky, to už je v dnešní době trošku anachronické, ale prezentujeme nějaké emoce," vysvětlila autorka ideového záměru české expozice, ředitelka pražské Galerie Václava Špály Lenka Lindaurová. Emoce to budou různorodé: autor obrovské pohyblivé sochy v Severní Karolíně David Černý vytvoří opět jakéhosi socho-robota, který by měl svým, tvarem budit dojem nebezpečí ale zároveň i sloužit i jako bezpečná prolézačka pro děti. Instalaci s varovným podtextem vytvoří i umělecká skupina Rafani. "Co bylo zajímavé, že ten vítězný návrh dali na první místo všichni členové komise, kteří hodnotili, čili všech šestnáct. Byl výrazně nejlepší," poznamenává generální komisař české účasti na EXPO 2010 Pavel Antonín Stehlík.

Uvnitř pavilonu se zmíněné tubusy až na malé výjimky nedotýkají země, kterou bude tvořit umělý zvlněný trávník, dokonce s jezírkem. A právě bezbariérovost je člena výběrové komise, historika architektury Zdeňka Lukeše, jedním z důvodů, proč byl vítěz veřejné soutěže vybrán jednomyslně.

"Musí to být naprosto originální, jinak si to lidé nezapamatují. Těch pavilonů tam budou desítky, budou tam proudit miliony lidí a musí tam být něco, co je upozorní, že tohle je zvláštní, tohle je specifické. Proto jsme vybrali tenhle pavilon. A druhé velké kriterium je kriterium propustnosti. Budou se tam valit davy, budou tam procházet desetitisíce lidí denně, tam se to nedá srovnat s žádnou z předchozích výstav EXPO. A nás tam fascinoval nápad té volné průchozí krajiny, kde nejsou žádné bariéry, kde budou lidé zcela volně se pohybovat, nebudou muset chodit žádnými koridory, chodbami, ulicemi. A na místě, kde budou chtít spočinout, tak si prostě lehnou na trávu a budou se dívat kolem sebe."

A Češi, pro které je Šanghaj značně od ruky, se boudou moci zase volně dívat do pavilonu prostřednictvím internetu, slibují organizátoři o projektu, který přijde asi na 180 milionů korun. Projekt pochází z dílny Film Dekor, podílejí se na něm architekti věhlasného libereckého studia SIAL; kromě zmíněných Rafanů a Davida Černého najdeme mezi výtvarníky a designery také česká jména Otakara Diblíka a Jakuba Nepraše stejně jako Slováka Tomáše Džadoně nebo rodilého Pražana argentinsko-slovenského původu Federico Díaze.