Český ráj a Egeria jsou národními geoparky

Le Paradis tchèque, photo: CzechTourism

V Česku jsou od začátku června dva národní geoparky, tedy území se zajímavým a významným geologickým dědictvím. Českými národnímu geoparky se staly Český ráj a geopark Egeria.

Termínem geopark se označuje území se skalními útvary a nevšedním tvarem terénu s vysokým stupněm geologické rozmanitosti, často se na něm vyskytují například staré lomy. Národní geopark ale nespadá mezi kategorie území chráněných státem, upozornila Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí.

Česko-bavorský geopark,  zdroj: www.geopark-bayern.de
"Je to v podstatě území, kde se místní obyvatelé dobrovolně rozhodnou, že budou chránit, prezentovat a udržitelně využívat dědictví krajiny, kterou tam mají a která má zajímavou geologickou minulost, ale i samozřejmě další památky a tradice, které se na ně vážou. Je to opravdu rozhodnutí místních lidí, dojde k tomu samozřejmě ve spolupráci s vědci, především geology, s univerzitami, s různými místními sdruženími, ale i s asociacemi podniktelů, zejména těch, kteří působí v cestovním ruchu, protože samozřejmě takovýto způsob využívání se váže na cestovní ruch a atraktivita krajiny k tomu vybízí."

Novými národními geoparky jsou tedy Český ráj a Egeria.

"Co se týče toho geoparku Egeria, ten je součástí připravovaného evropského geoparku UNESCO, česko-bavorského geoparku, který se skládá ze tří částí. Jednou z nich je právě Egeria, druhou plzeňská část geopark Geo-loci a třetí je ta bavorská část toho geoparku. Tento přeshraniční projekt se už připravuje téměř deset let a myslím, že má velikou šanci na úspěch."

Prachovské skály
V geoparku Egeria se nachází např. tzv. oherský prolom, příkopová propadlina, která je geologicky nejaktivnější oblastí Českého masivu.

Druhý geopark představil Tomáš Řídkošil, ředitel obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj.

"Ve srovnání s chráněnou krajinnou oblastí, která je uvnitř geoparku Český ráj, tak je to území o něco větší, asi 700 km, kdežto ta CHKO má 128 km."

Mohl byste jmenovat nějaké nejvýznamnější lokality v geoparku Český ráj?

"Těch lokalit je tam několik set a řada z nich je významná z evropského hlediska. Mezi ty důležité patří pískovcová skalní města a tzv. pískovcový fenomén, který zahrnuje jak tu neživou přírodu, tak i živou přírodu, která je originální a která se na něj váže."

Trosky
Jmenovat nejznámější geotopy Českého ráje by prý jistě zvládl i laik - patří mezi ně například Trosky, Prachovské skály nebo Hruboskalsko. Je také třeba dodat, že Český ráj je od roku 2005 evropským geoparkem UNESCO, kterých je na celém světě jen něco přes šedesát.

Také další území v Česku by se mohla stát národními geoparky - patří mezi ně např. Barrandien, Moravský kras nebo Štrambersko.