Po čem a kolem čeho chodíme? To prozradí týden geoparků

Foto: Národní geoparky

Podívat se, jak dnes vypadají pravěké mořské sesuvy, otevřít novou geoturistickou trasu nebo zkusit rýžovat zlato mohou návštěvníci letošního Evropského týdne geoparků.

Foto: Národní geoparky
Český ráj, Podbeskydí nebo Kraj blanických rytířů patří k několika národním geoparkům, které se nacházejí na území České republiky. Ředitelkou toho posledně jmenovaného je Kateřina Červenková.

Nakolik je Česko z geologického hlediska zajímavé?

"Česká republika nemá určitě ty geograficky nejrozsáhlejší geologické zajímavosti, ale je velice pestrá. Na poměrně malém území mohou lidé poznat spoustu geologických jevů."

Kolik máme u nás geoparků?

"V současné době máme devět národních geoparků a dva další se teprve připravují na vyhlášení."

Které dva to jsou, jestli to není tajné?

"Není to tajné. Právě před několika dny byly schváleny kandidátské geoparky oblast Barrandienu, to je velice zajímavé území známé díky nálezům zkamenělin, a Královská Šumava, to je především okolí Kašperských Hor."

Letos probíhá druhý ročník Evropského týdne geoparků, co mohou návštěvníci této akce vidět?

"Programy jsou velice různorodé a většinou zaměřené na celé rodiny. Věřím, že k těm nejoblíbenějším bude patřit například rýžování zlata nebo drahokamů. Na to můžeme pozvat zájemce do Kraje blanických rytířů nebo do národního geoparku Železné hory. Dále pak se mohou návštěvníci podívat s odborníky třeba do kamenolomů nebo na jiné zajímavé geologické lokality To pořádá národní geopark Český ráj nebo Vysočina. Na své si přijdou i školy. Národní geopark Podbeskydí pořádá výukové programy pro školy s názvem Cesta do minulosti."

Nakolik se Češi vůbec zajímají o horniny?

Zroj: Národní geoparky
"Obecně mezi návštěvníky české přírody nepatří horniny k nejoblíbenějším objektům. My se ale právě svou činností toto snažíme změnit a doufáme, že k tomu přispěje právě i týden geoparků. Horniny nejsou na první pohled tak zajímavé jako zvířata a rostliny, ale jsou za nimi skryty zajímavé a dávné příběhy. Snažíme se právě tyto příběhy lidem přiblížit, aby věděli, po čem vlastně chodí. Horniny vypadají někdy úplně obyčejně, ale můžeme se o nich dozvědět poutavé příběhy."

Týden geoparků organizátoři trochu natáhli, akce budou probíhat od 25. května do 10.června. První ročník navštívilo 5 000 lidí.

http://www.geoparky.eu/cs/o-projektu