Geologická rezervace Kamenná slunce

Kamenná slunce, foto: Gortyna, CC BY-SA 3.0 Unported

České Středohoří má četné geologické zajímavosti sopečného původu. V mladších třetihorách zde totiž probíhala bouřlivá vulkanická činnost. Zůstaly tu po ní strmé kopce, které dodávají krajině zvláštní ráz. Zdeňka Kuchyňová vám v rubrice České nej... představí rezervaci "Kamenná slunce", která je geologickým unikátem nejen v Česku, ale zřejmě i v Evropě.

Kamenná slunce,  foto: Gortyna,  CC BY-SA 3.0 Unported
Rezervaci Kamenná slunce najdeme na západním okraji Českého středohoří, asi kilometr před vesnicí Hnojnice. Tvoří ji malý, nenápadný lom v nevysokém pahorku, na kterém není zdálky nic pozoruhodného. Když ale přijdete blíž, uvidíte zajímavý geologický úkaz, uvedl Jiří Kinský z Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

"Je to stěna, kde jsou rozmístěna taková jakoby sluníčka - to jsou jílovitá jádra cizích hornin a kolem je to paprskovitě rozpraskáno, takže to opravdu připomíná dětskou kresbu slunce i s těmi paprsky. Ta jílovitá jádra jsou spíše do hněda a okolní hornina je trošku světlejší."

Jak vůbec kamenná slunce vznikla? Před mnoha miliony let tu došlo k expolozi žhavého magmatu a výbuchem vzniklo trychrýřovité hrdlo.To se postupně zaplňovalo horninou. Jílovité částice hornin chladly nejrychleji a jejich okolí v důsledku smršťování paprskovitě rozpraskalo a pozoruhodný geologický úkaz byl na světě. Kolik je na skále sluncí?

"Těch větších je tam asi 10 nebo 15, ale při pozornějším pohledu uvidíte i menší útvary, které jsou v té stěně ve velikosti od nějaké větší mince až třeba po průměr pěti, deseti centimetrů."

Jak dlouho se ví o těchto sluncích?

Už hodně dlouho. Dnes je to vyhlášené zvláště chráněné území v kategorii národní přírodní památka. Snahy o ochranu se objevily krátce po druhé světové válce a úředně to území bylo vyhlášeno v roce 1953. Výměra toho území není ani celý jeden hektar, ale další zajímavostí je, že na těžbou nenarušené části pahorku je krásná step. Jsme ve velmi suché a teplé oblasti. Způsobeno je to tím, že je tam srážkový stín Krušných hor, čili málo tam prší, málo tam i v zimě padá sníh a proto tam roste taková suchomilná a teplomilná vegetace, která je velmi pestrá. Takže ten pohorek je opravdu pěkný na pohled."

Je podobný úkazu popsán někde jinde v ČR, v Evropě či ve světě?

"My máme v chráněné oblasti České středohoří ještě jednu takovou řekl bych záložní lokalitu, která ale není tak atraktivní, jako jsou tato kamenná sluníčka. Celkem bych mohl zodpovědně prohlásit, že takových lokalit by se dalo ve světě spočítat na prstech obou rukou nebo možná jen jedné ruky."

V nedalekém hájku pak můžeme najít ještě jednu zajímavost - ne příliš vzhlednou cihlovou pyramidu. Ve skutečnosti je to historická cihlářská pec a uvažovalo se dokonce o jejím vyhlášení za technickou památku.

10
50.433809850000
13.886332510000
default
50.433809850000
13.886332510000