Český stát by měl pomoci krajanům v srbském Banátu

Senátor Martin Mejstřík, foto: ČTK

Tuto středu se ze srbského Banátu vrátil senátor Martin Mejstřík. Navštívil zde českou krajanskou komunitu, která v Banátu žije už téměř dvě století. Na jeho zážitky z cesty se zeptala Milena Štráfeldová:

"Navštívili jsme tři ze čtyř vesnic, kde Češi žijí. Musím říct, že to bylo velmi emotivní a velmi krásné setkání. Byli jsme prvními politiky, kteří tam zavítali."

Kde je tam vlastně centrum české komunity?

Senátor Martin Mejstřík, foto: ČTK
"Centrum je v Bele Crkvi. To je městečko o několika tisících obyvatel, kde ovšem česká enkláva je v menšině. Čistě česká vesnička je Česko Selo, kde žije už jen asi padesát obyvatel. Ti lidé jsou nesmírně krásní a živí a moc se snaží. Musím říct, že český stát jim v posledních letech velmi pomohl, přes ministerstvo zahraničních věcí tam šly finanční prostředky na opravu domů, kde se scházejí. Tam ještě funguje Matice česká a budovy Českých besed ve všech čtyřech vesničkách se teď opravují. I kostel se opravuje."

Jak je to tam s výukou češtiny?

"Výuku tam zajišťuje také ministerstvo zahraničních věcí. Pokud se nepletu, tak tam probíhá už čtvrtým rokem. Teď je tam paní učitelka Zezulková, předtím tam působil pan učitel Grossmann, a musím říct, že tam jsou opravdu v roli obrozenců. Snaží se zachránit český jazyk. Podaří-li se jazyk udržet, udrží se i komunita."

S jakými problémy se tam ta česká komunita nejspíš setkává?

"Celé Srbsko je ve velmi složité situaci, nejenom ekonomické. Jižní Banát je nejchudší oblast Vojvodiny, byť to je velmi úrodná země. Kde tam zapíchnete hrábě do země, tak začnou rodit, nicméně není tam odbyt. Takže sedláci pracují na polích, ale nemají úrodu kam prodat. A ti Češi jsou velmi chudí."

Dalo by se jim ze strany českého státu v tomto směru nějak pomoci?

"Určitě by tady český stát mohl sehrát velmi významnou roli. Tam totiž nejde jenom o naši komunitu, ta je maličká, jenom dva tisíce lidí, ale kdyby se do Jižního Banátu podařilo nasměrovat naše podnikatele a pokusit se najít řešení pro celou oblast kolem Bele Crkve, tak by to velmi pomohlo."

Až na chudobu, kterou jste zmínil, působí ten obrázek velmi idylicky. Já ovšem vím, že v české krajanské komunitě došlo nedávno k poměrně velkému rozkolu. Z původní jedné Matice, jednoho krajanského sdružení, vznikla sdružení dvě, která jdou proti sobě. Setkali jste se s tím?

"Setkali. Musím říct, že ale možná právě kvůli tomu byla naše návštěva důležitá. Měli jsme nádherný zážitek v Bele Crkvi, kdy pro nás krajané uspořádali malé představení, kde se sešli reprezentanti obou těchto spolků. Takže jsme sehráli takovou diplomatickou misi. Ten rozkol tam je, ale já myslím, že je přirozený. Možná to je trošku generační záležitost. A já si myslím, že by to nakonec mohlo té komunitě prospět, když tam jsou dvě jakoby konkurenční uskupení. Podaří-li se nějaká dohoda mezi nimi a pochopí, že se mohou naopak krásně doplňovat."