V Praze se poprvé v historii sešli čeští honorární konzulové ze zahraničí

schwarzenberg_konzulove.jpg

Do Prahy se v těchto dnech sjelo více než 130 českých honorárních konzulů z celého světa. Ve svých zemích bez nároku na odměnu zastupují zájmy České republiky. V pondělí se setkali i s premiérem Mirkem Topolánkem. V Lichtenštejnském paláci natáčela Milena Štráfeldová:

"Staráte se o zájmy českých občanů v zahraničí, o dobré vztahy, obchodní zájmy a reprezentaci České republiky. A stále platí, a to se nezměnilo, že jste lidmi s vynikající pověstí, kteří požívají v hostitelské zemi vážnost,"

řekl premiér Topolánek, když honorárním konzulům za jejich činnost ve prospěch České republiky děkoval.

"Musím říct, že dobrý honorární konzul je snem každého předsedy vlády, každého ministra financí a každého ministra zahraničí. Vykonává svou misi v podstatě jako kariérní diplomat, ale zadarmo a bez nároků na imunitu."

Podobně práci honorárních konzulů ocenil i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg:

"To jsou obyčejně lidé, kteří ve své zemi mají velkou vážnost, a tudíž nám velice pomáhají. Podle úrovně honorárních konzulů v té zemi také řekněme poměřují vážnost tohoto státu. A v nesčetných zemích, kde máme nedostatečnou nebo vůbec žádnou diplomatickou síť, pro nás dělají nesmírně prospěšnou práci."

K jejich úkolům patří pomoc českým občanům, kteří se v zahraničí dostali do problémů. Potvrdil to například Antonín Petr, honorární konzul ve švédském Göteborgu:

"Problémů máme hodně. Jsou to samozřejmě problémy našich občanů, od ztráty pasů až po ztráty manželek, manželů nebo ztráty dětí. I to se stalo. A potom to jsou normální věci, pomoc všem podnikům, které mají zájem o spolupráci s Českem, a obráceně. Nasměrovat kontakty od regionů, měst a státu, aby se spojily s našimi v Čechách."

"Hlavně pomáhám těm, kteří mají problémy. Buď zůstanou někde nemocní v horách a já musím zařídit ambulanci, helikoptéru, která je převeze do Káthmándú. Nebo jsou zavření, tak jim musím pomoci dostat se ven. Nepál se většinou našim lidem líbí, Nepálci jsou milí, tak mládeži, která tam přijede, se nechce vracet domů. Zůstanou tam a pak mají problémy s prošlým vízem,"

uvedla honorární konzulka v Nepálu Zdeňka Karkyová. Honorární konzul kolem sebe ale také často sdružuje českou krajanskou komunitu.

"V Mali je asi dvacet českých občanů. Nejsou to ani tak podnikatelé, jako spíš rodiny, které se tam vytvořily v 60. letech. Manželky a děti Malijců, kteří se tady oženili,"

říká Tiecoura Kané z africké republiky Mali. A konečně honorární konzulové ve svých zemích reprezentují Česko. Při nedávných oslavách 60. výročí vzniku izraelského státu se o tom přesvědčila Tatiana Hoffmannová z Jeruzaléma:

"V podstatě vždy, když se hovořilo o založení státu Izrael, se mluvilo o tom, že bez pomoci Československa by zejména vojenská část vzniku Izraele nebyla možná. Hovořilo se také o tom, že Československo jako jedno z prvních hlasovalo ve Spojených národech pro založení tohoto státu. V Izraeli existují nekonečné sympatie a vděk za to, co Československo v r. 1948 pro tento stát udělalo."

Třídenní porada 133 honorárních konzulů je jejich vůbec první schůzkou v historii České republiky. Navazuje na pravidelné setkání českých velvyslanců a konzulů, které v Praze probíhá každoročně. Česká republika má ve světě celkem devadesát diplomatických misí a jednadvacet českých generálních konzulátů.