Čeští krajané v Ženevě odhalili pamětní desku TGM

Ženeva

Nedávný státní svátek vzniku samostatného Československa si připomněli i čeští krajané ve Švýcarsku. Při pondělní oslavě v Ženevě s nimi byla Zdeňka Kuchyňová.

Zdeňko, jak oslavy probíhaly?

"Konaly se v rezidenci stálého představitele České republiky při OSN pana Tomáše Husáka a důvodem, proč se slavilo právě tady, byla mramorová pamětní deska, která tu našla své nové místo."

O jakou desku se jedná? Co připomíná?

"Připomíná slavnostní proslov Tomáše G. Masaryka v roce 1915 u příležitosti 500. výročí upálení Mistra Jana Husa. Budově mise ČR při OSN v Ženevě ji věnovali krajané, přesněji jejich Beseda Slovan. Musím říct, že osud pamětní mramorové desky byl docela zajímavý. Původně, v roce 1920, byla umístěna v ženevském Domě reformace jako připomínka toho, že zde TGM za podpory vedení tehdejší Besedy Slovan zahájil boj za obnovení české a slovenské národnosti a státu. Masarykův projev tehdy vzbudil pozornost nejen v Ženevě, ale i v okolních zemích a v Americe. Dokonce čeští studenti, kteří se tehdy manifestace zúčastnili, byli pronásledováni a dva byli odsouzeni k trestu smrti, což bylo později změněno na dlouholetý žalář. Vraťme se ale ještě zpět k pamětní desce, která tuto historii připomíná. Dům reformace v Ženevě byl v roce 1971 zbořen a deska pak byla umístěna na různých místech a ve skladech. Později, v roce 2006, ji představitelé Domu reformace věnovali Besedě Slovan. Deska sama má úctyhodné rozměry 1 x 2 metry a je umístěna ve vstupních prostorách stálé mise. Deska tak vlastně představuje jakési historické pojítko mezi Ženevou a Československem v době jeho vzniku."

Ženeva
Jsou v Ženevě ještě nějaké další památky na českou historii?

"Přímo v Ženevě nevím, ale kousek od Ženevy, asi sto kilometrů, je město Vevey a tady byla v roce 1997 odhalena socha připomínající Jana Palacha. Ten památník stojí na krásném místě na břehu Ženevského jezera a z jeho vrcholu jakoby šlehaly plameny."

Vraťme se, Zdenko, ještě k pondělním oslavám v Ženevě...

"Musím říct, že byly velmi srdečné. Jednak přijela delegace českého parlamentu, podvýboru pro krajany. Byli tam poslanci, byl tam samozřejmě přítomen velvyslanec pan Husák a sešlo se tam asi čtyři až pět desítek českých krajanů. Bylo to velmi srdečné, při oslavách měli česká jídla, český chleba, český guláš. Takže to byla i připomínka českého pohostinství."