Čeští odborníci varovali před klimatickými změnami už před desítkami let!

Foto: ČTK

V Bruselu probíhá evropský summit, kde se jedná o tzv. klimatickém balíčku. I Evropa tak hledá cesty, jak čelit klimatickým změnám a globálnímu oteplování. Nahlas se o těchto problémech mluví až v poslední době, odborníci před nimi však varují už desítky let. Patří k nim i profesor Erich Václav, který se od 60. let minulého století podílel jako expert OSN na zalesňování tropických oblastí v Africe i v Asii. Rozhovor s ním natočila Milena Štráfeldová:

Foto: ČTK
"Jenom v Laosu jsme působili v oblasti o rozloze asi 250 tisíc hektarů a tam jsme sázeli řádově asi tři až čtyři sta hektarů ve vesnicích, abychom naučili rolníky, aby zůstali na jednom místě a pěstovali své plodiny a nevypalovali lesy."

Vás musí asi bolet srdce, když se ničí Amazonie...

"Když si vzpomenu, že v roce 1990 se konalo v Rio de Janeiru světové setkání, všichni státníci se tam sešli a hlásali, jak zachrání tropické lesy, tak já jsem už tenkrát řekl, že je to žvanírna a že nezachrání nic. A bohužel se to přesně vyplnilo. Tropické lesy od té doby ubývaly v rozsahu dvacet milionů hektarů ročně! Ohromné číslo! - Prostě to je nezvratný proces. Třeba kolem Japonska, to znamená na Filipínách, v Indonésii, Malajsii a těchto státech, tam Japonci dováželi surovinu, zbytek lesa vypalovali domorodci, aby měli půdu, čili došlo k drastickému poklesu. V Africe bylo nejlepším producentem tropického dříví Pobřeží slonoviny, a taky během pár let o lesy přišlo. Zaire, dnes Kongo, mělo nepřístupné lesy, tak je zachránilo. Teď v Brně obhajoval práci jeden doktor z Konga, já jsem byl jeho oponent, tak jsem viděl obrázky... To už je všechno pryč. Bohužel. A pamatuji, že když jsme už tenkrát, v 60. letech, bili na poplach, že je s tím třeba něco udělat, tak nám každý říkal: vy lesáci máte takové vznešené bludy..."

Foto: lubasi,  Creative Commons 2.0
Co si myslíte o dnešních problémech s klimatem? Vnímal jste je už tenkrát?

"Pochopitelně! Ty jsme přesně předpověděli, i když jsme byli jen takoví obyčejní meteorologové, a já měl dokonce z meteorologie dvojku. Nicméně ty klimatické jevy jsou úplně nezvratné. Když si uvědomíte, že tropický les je nejproduktivnější biom na světě! Kam se hrabou takové pomerančovníkové plantáže v Kalifornii, kde je obrovská energie lidské práce, hnojiv a všeho možného, na to, co vyprodukoval ten prapůvodní tropický les. Jako dendrolog jsem tam třeba na rozloze jednoho hektaru lesa mohl najít třeba tři nebo čtyři sta druhů dřevin. U nás, když jich najdete v lese deset, tak to už je druhové bohatství bohatě zastoupeno."

Rozhovor s Erichem Václavem o jeho mnohaleté práci při zalesňování tropických oblastí v Tanzanii, Bangladéši, Vietnamu nebo Laosu, přinese rubrika Češi v zahraničí v sobotu 20. prosince.