Čeští stavebníci: Dalšímu propouštění se nevyhneme

České stavebnictví prožívá mimořádně zlé období. Vypadá to přitom, že ani příští rok nepřinese zlepšení. Podle odborníků má k dalšímu propouštění i snižování nákladů. Stát už také méně vypisuje soutěže na dálnice nebo obchvaty, bytů se staví čím dál tím méně. U nich navíc hrozí, že se přestanou prodávat z důvodu vyššího zdanění, které přijde příští rok. Hostem dnešní ekonomické rubriky je prezident Svazu podnikatelů ve stavebictví Václav Matyáš.

Václav Matyáš
"Ve stavebnictví v České republice pracuje kolem 450 tisíc lidí. Odvětví stavebnictví je tedy jedním z velkých zaměstnavatelů, těch, kteří na pracovním trhu hrají významnou roli. Když bych šel od zaměstnanosti a od pracovních míst k ekonomice, tak je tady velice významný multiplikační efekt. Jedno místo ve stavebnictví tvoří tři v ostatním průmyslu. To, co je dnes aktuální pro ekonomiku této země, tedy pro státní rozpočet, jsou ekonomické efekty do státního rozpočtu. Když vezmu investovanou miliardu korun, tak zpátky do státního rozpočtu se mi vrací ve formě třeba výběru daní půl miliardy. To platí jak pro Německo, tak i pro Česko. Máme velice dobré kontakty na hlavní svaz v Německu - die Deutsche Bauindustrie. Kontrolovali jsme si ekonomické efekty a docházíme k naprosto stejným číslům."

Stavebnictví je dlouhodobě v poklesu a to může být problém. Za třetí čtvrtletí je hlavně problém s počtem nových zakázek, ten je nejnižší za několik posledních let ...

"Není to sezónní ani bychom obecně nemohli říct, že nejsou zakázky. Vycházejme z toho, že my jsme tu špičku dosáhli v objemu stavebních prací v roce 2008. České stavebnictví bylo téměř na 550 miliardách. Někdo může říci, že to bylo "přehřáté." Svůj podíl pochopitelně na těch objemech - a ne malý - měla fotovoltaika. Ta se započítávala do stavebních prací. I když si odmyslím od fotovoltaiky, tak samozřejmě v posledních třech letech - čili konec roku 2011 - výpadek je téměř 100 miliard. Těch 100 miliard musí poznamenat příjmovou stránku státního rozpočtu. Zmíním dopravní infrastrukturu, kde jsme ve srovnání s rokem 2008 na 38 procentech, což je naprosto tristní. Vážné ohrožení je z pohledu čerpání evropských peněz. Národní zdroje, ze kterých by se měla kofinancovat příprava projektů, zejména dopravní infrastruktury, ty jsou naprosto podhodnocené. Jsme ve velkém nebezpečí nečerpání. Je třeba vnímat, že v kategorii malých, středních ale i velkých hráčů se firmy dostávají do pásma kritického ohrožení. Situace není dobrá a nebude dobrá ani v příštím roce."

Stavebnictví nejsou jen velké dopravní stavby, je to i segment developerů a stavby bytů. Proč není touha po tom, aby se firmy přeorientovaly na developerské projekty?

"To jsou privátní investice. U toho developmentu je patrné ekonomické ochlazení, to ekonomické zatížení stavebníků, objednavatelů nebo zadavatelů zakázky. Vede to k tomu, že dnes zákonitě propadá i bytový segment. To, co se nám hodně málo líbí, otázky úspor a restrikce směřují i k tomu, co fiskálně bylo jednoznačně efektivní a návratné. To je program Panel, který běžel od roku 2001. Tam se zrevitalizovalo kolem 350 tisíc bytů. Je potřeba si uvědomit, že tady ta příležitost zejména pro střední a malé stavebnictví je ohromná, nejenom z pohledu energetické náročnosti programu zateplování. Měli jsme tady Zelenou úsporám, teď diskutujeme otázku prodeje emisních povolenek a jak orientovat tu výtěžnost. Tady je bezesporu velká příležitost. Všechny dotační tituly a podpora u programu Panel, to byla jenom nízká sazba na úvěru, nic dramatického z pohledu zatížení státního rozpočtu. My rozumíme tomu, že dotace budou odbourány a role Státního fondu rozvoje bydlení bude orientována na garanční nástroje. V současné krizi jsme ale toho názoru, že je věčný hřích, když se fiskálně návratné programy, jako byl Panel, nepodpoří."

Nedávno se objevila zpráva - myslím, že vy jste to konkrétně říkal - která se týkala propouštění. Má se týkat malých a středních podniků, nikoli velkých firem jako je Eurovia, Skanska nebo Metrostav. Jak jsme na tom s propouštěním?

"Dopady do zaměstnanosti se nebudou týkat jenom malých a středních firem. Snižování se nevyhne ani velkým hráčům. Tak, jako u malých firem je to v desítkách, tak u velkých hráčů je to ve stovkách. Jestliže se stavy snížily v loňském roce v kategorii firem do 50 zaměstnanců, tak za říjen z pohledu zaměstnanosti byl propad ve srovnání s loňským rokem asi o 8 a půl procenta. To je skutečně vážný problém. Jak bude situace vypadat letos nebo v příštích letech, v tom nejsme optimisté. Bude to o dalších ztrátách tisíců až desetitisíců pracovních míst ve stavebnictví. Není to dobrý signál pro budoucnost. Zatím poptávka jak ve veřejných, tak i v privátních investicích je taková, že vážná ohrožení tady jsou."

Jak konkrétně se s tím firmy mohou vyrovnat? Máte nějaké konkrétní tipy nebo postupy?

"Firmy musí jít do přísného a opravdu detailního zacílení na náklady, odbourávat zbytné náklady, zeštíhlovat. Minimalizovat režijní náklady, jak v oblasti správy, tak i výroby přímo na stavbách. To, co je vždycky první na řadě, jsou žel bohu ti lidé a mzdy. To je vždycky to, co startuje okamžitě."

Jak se vám líbí nápad zkrátit pracovní týden v případě velké krize na 4 dny, které by provázelo adekvátní snížení mezd - což by se týkalo i stavebnictví?

"To není převratný a objevný názor. Národní ekonomická rada vlády sice řekla ano - zkrátíme fondy pracovní doby a pracovní týden. Už ale neřeší to, jak tyto věci kompenzovat těm firmám. Diskutovali jsme už ve Fischerově vládě otázku kurzarbeitu, který v Německu funguje od 20. let. To je jeden z modelů, kde je určitý pozitivní ohlas i ze strany sociálních partnerů. Je jedním z modelů, kterým lze reagovat na úbytek zakázek, který by měl umět udržet zaměstnanost. Absolutní ztráta pracovního místa a přechod na správu sociálního zabezpečení respektive úřady práce je osobně pro každého jednotlivce určitá tragédie a pro ekonomiku jako takovou z pohledu výběru daní a dalších věcí naopak jsme zatíženi sociálními dávkami. Určitě to nejsou cesty správným směrem."