Čeští učitelé ve světě si polepší

r_2100x1400_radio_praha.png

Čeští učitelé v zahraničí si polepší. Dostanou víc peněz, budou moci na jednom místě působit déle, možnost učit v zahraničí se otevře i absolventům jiných oborů, nežli jen češtinářům. Vláda totiž tento týden schválila nová pravidla, kterými se působení našich lektorů ve světě řídí.

Zdeněk Lyčka
Českým učitelům na zahraničních školách se například zvedne příplatek ke stravnému o 40, 60 a ve výjimečných případech až o 80 procent. Důvody vysvětluje ředitel krajanského odboru ministerstva zahraničí Zdeněk Lyčka:

"Na mnoha pracovištích v zahraničí náš lektor nebo učitel nedosahuje ani srovnatelné úrovně svých kolegů, prostě je znevýhodněn. Abychom udrželi některá pracoviště a abychom mohli mít v zahraničí kvalitní učitele a lektory, sáhli jsme k tomuto kroku."

Podle nových pravidel dostanou finanční podporu i samotná pracoviště, kde se čeština v zahraničí učí. Prodlužuje se doba, po kterou mohou učitelé v zahraničí působit, ruší se dosavadní tříletý strop na jednom místě. Mění se také jejich kvalifikační předpoklady. Dosud mohli být do světa vysíláni jen učitelé s aprobací čeština a česká literatura. Podle Zdeňka Lyčky je ale pro některé země vhodnější jiná aprobace:

"Jsou destinace ve světě, kde vystudovaný češtinář neobstojí. Do těch oblastí je možná lepší vyslat arabistu anebo mongolistu. Ten člověk samozřejmě musí umět češtinu a musí mít vystudovaný nějaký jazyk nebo obor, který s češtinou nebo s českou literaturou úzce souvisí. Není to ale jediná nutná podmínka."

Čeští lektoři v současné době v zahraničí působí na 47 univerzitách. Vyučují na katedrách slovanských studií v Rusku, Polsku, v Itálii a jinde v Evropě. Jsou ale i v Číně, v Egyptě, Indii, Izraeli nebo v Mongolsku. Česká republika navíc vysílá 12 učitelů přímo ke krajanům. Ti nejen vyučují češtinu, ale podílejí se i na přípravě kulturních akcí v českých krajanských komunitách.

"Učitelé působí v současné době zejména v Evropě. V Rumunsku jsou tři, dva z nich dojíždějí pravidelně do Srbska. Pak máme dva učitele v Chorvatsku, učitele na Ukrajině a v Rusku. Mimo Evropu máme dva učitele v Argentině, z nichž jeden vyjíždí pravidelně do Paraguaye, a dvě učitelky v Brazílii,"

upřesňuje Zdeněk Lyčka z ministerstva zahraničí. Český stát navíc financuje studium pro učitele češtiny z řad krajanů. Dvě desítky zájemců se mohou zúčastnit čtrnáctidenního kurzu metodiky výuky českého jazyka. A šedesát krajanů z celého světa se každoročně učí češtinu ve čtyřtýdenních kurzech v Dobrušce. Na program podpory krajanského vzdělávání se ročně vynakládá víc než 17 milionů korun.