Co je česká státnost?

28. říjen, státní svátek České republiky, který jsme si připomenuli minulou sobotu, vybízí k řadě otázek. Jedné z nich - Co je to česká státnost? - věnujeme dnešní rubriku. Připravila ji Jana Peterková.

Prezident republiky Václav Havel ve svém projevu k 28. říjnu se vztahu k české státnosti dotkl například v této větě:

"Pokud někdo ohrožuje naši svébytnost danou určitým typem lidských měřítek, norem standardů,pravidel a zvyklostí, jakož i určitou sdílenou etikou a estetitikou, pak jsme to my sami, kteří tak činíme z vlastní volby, nedbalosti a pohodlnosti,"

Matematik a filosof prof. Petr Vopěnka při prezentaci třetí části knihy "Co daly naše země Evropě a lidstvu" na otázku co to je česká státnost odpověděl: Když dvanáctileté děti jedné mimopražské základní školy dostaly úkol napsat, co si představují pod českou státností, psaly o Pražském hradě, hoře Říp, Babičce Boženy Němcové a také o českých pověstech anebo českých hokejistech. Poslechněte si jak uvažuje o české státnosti vědecký pracovník Ivan M.Havel. Jedním z nejznámějších českých podnikatelů je doktor filozofie a hudeník Martin Kratochvíl.Otázku - co to je česká státnost - označil za příliš složitou, a odpověděl takto: To byl Martin Kratochvíl.O tom nač mohou být hrdi Češi jsem hovořila i s prof. Petrem Vopěnkou. Závěrem se k české státnosti vyjádří profesor Josef Polišenský, 85-ti letý významný český historik,který jako student pomáhal Vilému Mathesiovi s prací na prvních dvou částech sborníku "Co daly naše země Evropě a lidstvu". Pokud vás úvahy o české státnosti zaujaly, uvítáme,když nám na dané téma napíšete. Zajímavé názory v našem vysílání rádi zveřejníme.