Daňové povinnosti českých firem podnikajících v EU

Foto: Evropská komise

V dnešní právní rubrice uzavřeme téma získávání zakázek českých společností v jiných členských státech EU a vysílání zaměstnanců do těchto států. Hostem Jana Hlocha byla Magdalena Vyškovská z advokátní kanceláře Peterka partners, která se tentokrát zaměřila na problematiku daňových povinností.

Foto: Evropská komise
"Se všemi evropskými státy má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, která řeší jak vznik stálé provozovny české společnosti ve státu realizace zakázky, tak povinnost odvádět daň ze závislé činnosti za práci vyslaných zaměstnanců vykonávané na území státu realizace zakázky. Vznikne-li ve státě realizace zakázky české společnosti stálá provozovna, znamená to, že česká společnost má v tomto státě povinnost platit daň z příjmů právnických osob ze zisku realizovaného prostřednictvím této stálé provozovny. Stejně tak má stát realizace zakázky podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění právo na daň z příjmů ze závislé činnosti vyslaných zaměstnanců, pokud tito zaměstnanci pracují pro stálou provozovnu nebo - pokud stálá provozovna nevznikne - jsou-li zaměstnáni na jejím území po dobu delší než 183 dní za kalendářní rok nebo za období 12 po sobě jdoucích měsíců, to vždy podle konkrétní smlouvy. Zapomenout nesmí česká společnost ani na DPH a případnou registraci ve státě, kde zakázku realizuje. Je třeba se zabývat i daňovými povinnostmi, protože neodvedení daně může být rovněž předmětem významných sankcí."

A jaká byste měla doporučení pro české společnosti, které poskytují služby v jiných členských státech?

"Vždy je potřeba zjistit, jaké jsou lokální podmínky pracovního práva, aby byly dodrženy minimální standardy. Z hlediska sociálního zabezpečení je nezbytné buď obstarat formulář E 1O1 sloužící k prokázání toho,že zaměstnanec nadále podléhá českému systému sociálního a zdravotního pojištění nebo, není-li možné využít systému vyslání přihlásit zaměstnance do lokálního systému sociálního a zdravotního pojištění. Dále je třeba se zabývat daňovými povinnostmi, zejména zda vznikne české společnosti stálá provozovna a z toho vyplývající povinnost uhradit daň z příjmů právnických osob ze zisku a také samozřejmě odvody daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců. Zapomenout se nesmí ani na DPH.

Vyslaní zaměstnanci by měli mít u sebe fotokopii formuláře E 1O1, evropskou kartu zdravotního pojištění, kopii pracovní smlouvy nebo jiného dokladu prokazujícího výši mzdy, kopii notifikace na příslušných úřadech, tj. obvykle inspekce práce, cizinecká policie případně finanční úřad. Tímto způsobem česká společnost zamezí případným problémům s úřady v místě realizace zakázky."

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio