Dětem v Lucembursku nosí dárky „Kulášek“ a mají mikulášské prázdniny

Ilustrační foto: Sander van der Wel, Flickr, CC BY-SA 2.0

V Lucembursku nosí dětem dárky spíše Mikuláš než Ježíšek. Proto je tento den pro děti nejdůležitější z celého adventu.

Ilustrační foto: Frans de Wit,  Flickr,  CC BY-NC-ND 2.0

Mikulášovi říkají v Lucembursku Kleeschen. Ze jména Nikolaus, Niklés, si ponechali Klés a udělali z něj zdrobnělinu Kleeschen. Říkají Mikulášovi vlastně Kulášek.

Lucemburský Mikuláš má sebou bílého oslíka

Lucemburský Mikuláš nosí červený plášť, na hlavě má biskupskou mitru a v ruce hůl stejně jako u nás. Doprovodné postavy se však liší. Na nebi mu pytel s dárečky pomáhá nosit sněhobílý oslík. Na zemi ho doprovází Houseker, který má začerněný obličej, dlouhé černé vlasy, hnědý nebo černý plášť a v ruce řetěz.

Ilustrační foto: Gaby Kooiman,  Wikimedia Commons,  CC BY-SA 3.0

Než si jdou děti 5. prosince lehnout, položí před dveře taštičku, botu nebo talíř a hrst slámy pro Kleeschenova oslíka, někdy také hrnek mléka. Když se ráno probudí, najdou tam dárky. Těm, které zlobily, nechá Houseker před dveřmi jen kus proutku,někdy taky sůl, pepř a ocet, pro ty, které nedostanou vůbec nic, má přes rameno připravený pytel.

Děti ze souboru MELIMELO nazpívaly písničku

V týdnu před 6. prosincem se pořádají ve městech a vesnicích mikulášské oslavy, obchody rozdávají dětem malé taštičky se sladkostmi a 6. prosince mají děti na základní škole dokonce mikulášské prázdniny.

A také se zpívají písničky, například Milý Mikuláši, kterou v rámci akce Krajané zpívají koledy, nazpívaly děti z folklorního česko-slovensko-lucemburského souboru MELIMELO. Bohužel se teď nemohou všichni scházet.

"Milý Mikuláši, dobrý Mikuláši,
přines nám nějaké věci z krásné země nebeské,
abychom se na ně podívali a ochutnali.
U dveří stojí naše talíře, jeden vedle druhého v řadě,
Leží tu také seno pro tvého osla,
Přines nám tedy nějaké hračky."

V lucemburské legendě oživil sv. Mikuláš tři chlapce v sudu

O životě sv. Miluláše se dochovaly hlavně legendy, které se o něm šířily od 8. století. Dobře známá je legenda o tom, jak sv. Mikuláš pomohl třem děvčatům, která se nemohla vdát, protože jejich rodiče měli dluhy a neměli na jejich věno. Kleeschen každé z nich hodil sáček zlaťáků. Proto také vznikla tradice Mikulášské nadílky a občas Kleeschen nosí nebo jsou s ním vyobrazovány tři zlaté koule nebo tři zlatá jablka jakoby sáčky se zlaťáky.

V Lucembursku se však dochovalal ještě jiná legenda, trochu děsivá. Podle ní se tři chlapci toulali mimo město a nestihli se vrátit domů před večerem, kdy se zavíraly městské brány. Potkali řezníka nebo hospodského, který místo aby jim pomohl, jim vzal život a dal je do sudu. Kleeschen to však hned zjistil a všechny tři opět oživil a zachránil. Na průčelí hlavního vchodu katedrály Notre-Dame v Lucemburku můžete najít sochu Mikuláše se soudkem u nohou.

Autoři: Zdeňka Kuchyňová , Eva Klosová
klíčové slovo:
spustit audio