Dlouho diskutovaný myslivecký zákon je na světě

Poslanci schválili senátní verzi tzv. mysliveckého zákona, podle většiny z nich je norma upravená Senátem největším kompromisem, jakého bylo možno dosáhnout při vyrovnání práv myslivců i vlastníků pozemků. Někteří zákonodárci ale nadále trvají na tom, že zákon poškozuje práva vlastníků. Více Jaromír Marek.

Faktem však je, že v úterý přijatý zákon je kompromisem mezi požadavky myslivců a vlastníků lesů. Ti dnes například mají právo požádat o vyčlenění svého lesa nebo pole z honitby. To se však myslivcům nelíbí. Více jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Vladimír Broukal.

"To je určitě špatný. Sice se to bude řešit ve správním řízení a snad těchto požadavků nebude moc a možná orgán stástní správy bude muset znát důvody..."

Faktem ale je, že do rozhodování budou mít co mluvit zase myslivecké komise. Oproti původnímu návrhu je to však zásadní posun. Podle poslanecké novely se z každého pole či lesa měla stát honitba automaticky a vlastník do toho němel mít co mluvit. Dokonce by mu myslivci mohli v době honu zakázat vstup na jeho vlastní pozemek a naopak při lovu měli mít možnost vstupovat bez omezení i do oplocených zahrad. To se prosadit nepodařilo. I dnes však například mohou myslivecké jednoty stavět na cizích pozemcích své objekty, krmelce, posedy ale i lovecké chaty.

"Zvýhodňování mysliveckých spolků v tomto zákoně zústalo, ty úpravy se nám nelíbí, ale respektujeme je,"říká k zákonu předseda sněmovního zemědělského výboru Jaroslav Palas z ČSSD. Výhrady mají i ekologové. především proto, že ani poslanci ani senátoři nevyslyšeli jejich volání, aby ze seznamu lovné zvěře vypustili chráněné druhy. Více Jaromír Bláha z Hnutí Duha.

"Jako ekolog nemohu souhlasit s tím, že chráněné druhy živočichů jako rys, bobr, sokol, vydra jsou stále řazeny na seznam zvěře. To znamená, že podle zákona je musí myslivecky obhospodařovat. Hnutí Duha teď bude sledovat jakým způsobem je zákon uplatňován v praxi a podle toho přistoupíme k dalším krokům."

Schvalování zákona se protáhlo skoro na rok. Poslední reálnou překážku sporné normy tak už představuje jen prezident. I jeho případné veto by ale sněmovna zřejmě přehlasovala, protože v ní byl zákon přijat výraznou většinu.