Týden v ČR

Photo: Štěpánka Budková
0:00
/
0:00

Premiér Petr Nečas představil protikorupční strategii vlády. Oběti trestných činů by mohly získat větší práva. Česká ekonomika je v recesi. Hrubý domácí produkt totiž ve dvou čtvrtletích po sobě klesl. Ministerstvo kultury zapsalo českou myslivost na seznam národního nehmotného kulturního dědictví.

Petr Nečas a Karolína Peake,  foto: ČTK
Premiér Petr Nečas představil protikorupční strategii vlády. Opatření, která navrhuje kabinet, by měla přinést úsporu desítek miliard korun. Týkají se například veřejných zakázek. Stát, kraje a obce zadávají veřejné zakázky za 450 miliard korun ročně. Jen díky zákonu o veřejných zakázkách, který byl nedávno schválen, je možné podle premiéra ušetřit až 15 miliard korun za rok.

"Kdyby to byla dvě tři procenta z veřejných zakázek, což je velmi konzervativní odhad, tak je to již částka přes deset miliard korun. Čili z tohoto pohledu jsem přesvědčený, že je to reálný pozitivní dopad do veřejných rozpočtů v tomto řádu. To znamená, že to bude postupně nabíhat, a já chci zdůraznit, že to je velmi konzervativní odhad."

Stát uspoří i díky zrušení povinnosti ministerstva obrany využívat při nákupech prostředníky. Premiér také uvedl, že finanční stropy pro politické kampaně by mohly platit už v letošních krajských volbách. Týkat by se měly i přímé volby prezidenta. Na zavedení limitů i při prezidentské volbě se shoduje koalice s opozicí. Pokračuje předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka.

"A čím dříve tyto zákony a omezení budou schváleny, tím lépe. Je také velmi důležité, aby se zakázalo financování politických kampaní firmami."


Jiří Pospíšil
Oběti trestných činů by mohly získat větší práva. Počítá s tím návrh zákona, který schválila vláda. Norma zahrnuje například odbornou právní pomoc, krátkodobou ochranu, citlivé zacházení nebo také finanční podporu. Teď je možné poskytovat kompenzace obětem pouze v případě újmy na zdraví nebo smrti. Nově by měly mít oběti také víc informací o pachateli a v některých pro ně nepříjemných situacích by je mohl zastupovat zmocněnec. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce ještě otevřít debatu o tom, že by výnosy z trestné činnosti nepropadly státu, ale získala by je oběť.

"Podle mého názoru je správná myšlenka, aby oběť trestného činu byla například odškodněna z majetku, který se zabaví pachateli trestného činu. Protože tento majetek dnes propadá státu. Myslím si, že je morálnější a správnější, pokud tento majetek bude určen na odškodnění oběti."

Za klíčové ustanovení považuje ministr Pospíšil i to, že oběť by měla právo na poskytnutí odborné pomoci v oblasti jak právní, tak psychologické či sociální. Ministerstvo chce vést veřejný seznam nestátních neziskových organizací, které se podobnou pomocí zabývají, a také je ze svého rozpočtu pomocí grantů a dotací podporovat. Při schvalování normy zřejmě potíže nenastanou. Podpořit se ji chystá i opoziční ČSSD.


Česká ekonomika je v recesi. Hrubý domácí produkt totiž ve dvou čtvrtletích po sobě klesl. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnil statistický úřad, i když celkově v loňském roce ekonomika meziročně vzrostla o 1,7 procenta. Problémem je hlavně malá domácí poptávka - vysvětluje hlavní ekonom J and T banky Petr Sklenář.

"Jediným růstovým faktorem byl export, naopak všechny složky domácí poptávky, to znamená spotřeba domácností, vládní výdaje, ale i investice domácích firem, měly spíše negativní příspěvek k růstu. Tím důvodem jsou rozpočtové škrty a současně obava z dalšího vývoje."

Tento týden byl zveřejněn další ekonomický údaj - inflace. Ceny v lednu rostly nejrychleji za poslední tři roky. Meziroční míra inflace stoupla na 3 a půl procenta. Ve srovnání s prosincem se spotřebitelské ceny zvýšily o 1 celá a osm desetin procenta. Jak dodává analytik ČSOB Petr Dufek, zdražení bylo vyšší, než se čekalo.

"Vyšší inflaci ovlivnila především daň z přidané hodnoty, ovlivnily ji administrativní zásahy, regulované ceny. V lednu zdražily nejvíce potraviny a zároveň bydlení. Lidé si také připlatili více za zdravotní péči a samozřejmě za dopravu."

Vyšší míra inflace podle ekonomů povede k tomu, že většině lidí v letošním roce zřejmě reálně klesnou platy.


Ministerstvo kultury zapsalo českou myslivost na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. Spolu s myslivostí jsou v seznamu například slovácký tanec verbuňk, Jízda králů nebo sokolnictví. Podle Evy Tiché z ministerstva kultury úřad myslivost do seznamu zapsal na základě jejích tradic a principů.

"Fenomén myslivosti v sobě zahrnuje řadu zvyků, rituálů a tradic,, které bezpochyby do nemateriálního kulturního dědictví patří. A odtud plyne důvod, proč byla myslivost do seznamu zapsána."

Čeští myslivci se teď budou snažit dostat na seznam UNESCO. Spojí se s kolegy z Německa, Švýcarska, Rakouska, Polska a Maďarska.