Do české přírody se vracejí orel i rys

Foto: Rocky, Creative Commons 2.0

Ochránce i milovníky přírody jistě potěší zpráva, že dva živočišné druhy, které z území dnešní České republiky zmizely před mnoha desítkami let, se sem zřejmě vracejí. I když je to zpráva zatím tak trochu bez záruky.

Orel skalní se poprvé po více než sto letech pokouší zahnízdit na území České republiky. A kam že se ještě za rakousko-uherských dob odsud ztratil?

Orel skalní,  foto: Rocky,  Creative Commons 2.0
"V naprosté většině případů se jednalo o vyhubení člověkem. To znamená mláďata byla vybrána, dospělý pár byl odstřelen, v rámci řekněme takových akcí proti škodné, kdy se hubili všichni draví živočichové, počínaje šelmami až po dravce a velké sovy," vysvětlil nám Jan Kašinský ze Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Ochranáři na Novojičínsku se s tímto důsledkem ale nesmířili a před několika lety zahájili projekt Návrat orla skalního.

"Orel skalní je v zásadě velice konzervativní druh, to znamená mláďata se usídlují v blízkosti toho místa, kde se narodila, pohybují se v okolí a teprve když se uvolní nějaké vedlejší teritorium, tak ho obsadí. Velice málo se šíří do větších vzdáleností. No a myšlenka byla ta, že když se vypustí v té naší oblasti, tak to budou brát jako ten svůj domov a usadí se v nebližším okolí."

Když ale v Česku orli nehnízdí, kde je vzít a nekrást? To je další otázka pro Jana Kašinského:

Mládě orla skalního,  foto: Johann Jaritz,  Creative Commons 3.0
"Odebírají se mláďata z hnízd na Slovensku. Samozřejmě v úzké spolupráci se slovenskou Štátnou ochranou prírody. Odebírá se vždycky druhé mládě z dvojice, vždycky to slabší, mladší, které by v přírodě prakticky ve sto procentech případů zahynulo, protože ho ten starší sourozenec zabije. Je to takzvaný kainismus, vrozené chování těch mláďat."

Od roku 2006 tak bylo postupně vypuštěno 13 mláďat, která se nyní pohybují v širším okolí Moravskoslezských Beskyd a ač zalétávají i na jih Čech nebo do Polska, mají tendenci se sem už vracet. "A ten jeden pár teď na Moravě začíná stavět hnízdo,“říká Kašinský.

- Očekáváte tedy od toho páru, že bude mít vlastní mláďata?

"Očekávají se mláďata, ovšem určitě ne letos. Pravděpodobně ani ne příští rok, protože orli dospívají ve věku 4-6 let a samec má letos čtyři roky, samice má teprve tři. Takže si budou jenom zkoušet stavbu hnízda, obhajování teritoria a tak dál."

Ochranáři budou ještě nejméně dva roky pokračovat i ve vysazování dalších mláďat ze Slovenska a věřit v úspěch svého projektu.

Rys ostrovid,  foto: Silke Sohler,  Creative Commons 3.0
Do české přírody se ale – tentokrát bez přímé angažovanosti člověka – vrací také rys ostrovid. Radek Drahný ze správy Krkonošského národního parku říká: "Máme evidentní důkaz o tom, že v listopadu se rys ostrovid nacházel v Jizerském dole v západních Krkonoších. Další pozorování potvrdily, že se pohyboval i ve východních Krkonoších a dokonce 25. února jej rolbař viděl na jedné sjezdovce ve východních Krkonoších. Čili máme za to, že těch rysů tady může být víc. Zdá se, že i přesto, že jsou hory natolik protkány turistickými cestami, si dokáže najít klidná místa k životu."

A dodejme ještě, že na desítku kusů se odhaduje výskyt rysa i v Beskydech, které jsou v českých zemích také jediným místem přirozeného výskytu vlků a medvědů.