Do měst i na venkov se znovu vracejí adventní obchůzky

Peruchty, foto: autorka

Právě v těchto dnech vrcholí přípravy na vánoční svátky, doma se smýčí a peče cukroví a nákupní centra praskají ve švech. Podobně, i když mnohem skromněji, se na Vánoce chystali i naši předkové. Advent pro ně byl ale hlavně dobou očekávání a ztišení. Provázely ho tajemné postavy, které připomínaly, že za hříchy se platí. A adventní obchůzky se na některých místech znovu vracejí. Podrobněji Milena Štráfeldová

Lucie,  foto: autorka
"Jdu, jdu, noci upiju. Jdu, jdu, noci upiju. Jdu, jdu, noci upiju - a dne nepřidám,"

předvedly se tuto sobotu v pražském Musaionu lucky v dlouhých bílých řízách a s divokými zobáky. Svými košťaty a peroutkami vymetaly špínu ze všech koutů. Lucie patří spolu s Mikulášem, andělem a čertem k nejznámějším adventním postavám. Podle etnologů mají nejspíš pohanský původ:

"Postavy, které byly známé ze středověku, ať postava sv. Barbory nebo sv. Lucie, vznikly v lidovém podání,"

vysvětluje vedoucí skanzenu v Kouřimi na Kolínsku Dalibor Hobl. Podle Danuše Sedlákové z Národního muzea v Praze jsou podobné postavy i v jiných kulturách:

"To jsou vlastně duše nebo duchové našich předků, které se v tuto dobu třeba i v Mexiku a jinde po celém světě jakoby vracejí připomenout nám tady, že život není věčný."

Adventní postavy ale také trestají za špatné skutky. Ambrož na Kolínsku jen před kostelem vyplácel zlobivé děti metličkou, zato o peruchtě se tradovalo, že na Štědrý den párala břicha těm, kteří se nepostili. Nezapře svůj keltský původ, podobá se děsivé nestvůře s dračí hlavou.

Peruchty,  foto: autorka
K největšímu rozšíření obchůzek v lidovém prostředí došlo podle Dalibora Hobla v době baroka:

"A dá se říct, že v době konce 19. století začaly z venkova velice rychle mizet. Ve 20. století přežil jediný sv. Mikuláš s nadílkami."

V posledních letech se ale v Česku obchůzky objevují znovu. A nejen v muzeích, jako tomu bylo před týdnem například v kouřimském skanzenu, ale přímo ve městech a obcích. Dokazuje to i celostátní projekt, v němž se muzejníci snaží dokumentovat lidové tradice současnosti:

"Můžeme říct, že dnešní doba, po revoluci, na to měla vynikající ohlas, protože skutečně teprve těch posledních dvacet let vyvolalo návrat těchto obchůzek a začaly se na venkově objevovat."

A tajemným postavám adventu i samotných vánoc věnujeme náš sváteční pořad z cyklu Ach synku, synku, který budeme vysílat v sobotu 26. prosince mimořádně na všech frekvencích.