Edgar de Bruin: Nejhůř se mi překládala kniha o Treblince

Edgar de Bruin, photo: David Vaughan

Je jedním z prvních čtenářů nových knih Jáchyma Topola. Jako literární agent ve světě zastupuje desítky českých spisovatelů. Edgar de Bruin je dalším z nositelů Ceny Jiřího Theinera pro zahraniční bohemisty. Na veletrhu Svět knihy ji získal v roce 2017.

Edgar de Bruin,  photo: David Vaughan
Takhle zní v nizozemském překladu Edgara de Bruin první věta z knihy Jáchyma Topola Kloktat dehet. Právě za tento překlad získal v roce 2007 nizozemskou cenu za překlady ze slovanských jazyků. Dosud Edgar přeložil na pět desítek knižních titulů, nizozemským čtenářům představil například Patrika Ouředníka, Markétu Pilátovou nebo Petru Hůlovou. K češtině se přitom původně dostal vlastně náhodou:

"Já jsem se se střední školou ocitl v 70. letech v Československu. Kdybychom jeli do Maďarska, možná bych studoval maďarštinu, to já nevím. My jsme se ale ocitli v Praze, tam jsem se seznámil s lidmi z naší generace a ti mne strašně zajímali. Měli v podstatě stejné problémy jako my. A když jsem se musel rozhodnout, co budu studovat na univerzitě, zjistil jsem, že se dá čeština v Amsterodamu studovat jako hlavní obor. Tak jsem začal studovat češtinu."

První český autor, kterého Edgar přeložil ještě za studií, byl Josef Škvorecký a jeho Inženýr lidských duší. Po něm následoval překlad Zbabělců a další tituly, knihy Zuzany Brabcové, Terezy Boučkové nebo Michala Viewegha. V poslední době měla v Nizozemsku velký úspěch povídková kniha Martina Šindelky Mapa Anny. A kteří autoři pro něj byli největším oříškem? Edgar přiznává, že Emil Hakl a jeho Pravidla směšného chování a především Richard Glazar, autor knihy Treblinka, slovo jako z dětské říkanky. Každá kniha však má svá úskalí:

"Nejde o to, že člověk honí nějaká slovíčka, ale jde o ten tón, ve kterém je kniha napsaná, co je vlastně pod tím textem. Teď třeba překladám knihu Egona Hostovského Cizinec hledá byt a tam je pod celým textem velmi, velmi jemná ironie. Tohle zachytit je vždycky na překládání velmi těžké."

S českými autory, jejichž knihy překládá, má Edgar de Bruin často velmi přátelské vztahy. Jedním z nich je právě Jáchym Topol:

"S Edgarem jsme kamarádi tak dlouho, že si to ani nepamatuju. Pro mě bylo strašně důležité vědět, že je to překladatel mimo jiné i Bohumila Hrabala. Hrabal je pro spoustu překladatelů takovým kamenem. Buď ho odvalí, nebo rozbijou, nebo přeskočí. A když se někdo dokáže s Hrabalem vyrovnat, tak je to jasné. Hrabala zmiňuju proto, že jazyk mých knížek je taky obecná čeština namíchaná slangem. A u Edgara bylo na první poslech jasné, že tomuhle rozumí."

Velký zájem o české autory byl ve světě zejména po roce 1989, teď už podle Edgara de Bruin bohužel upadá. Sám se svou českou manželkou Magdou de Bruin Hüblovou založil v roce 2003 literární agenturu Pluh, která české autory ve světě zastupuje. Agentura dosud v zahraničí zprostředkovala vydání několika set českých titulů.