Eutanázie znovu vyvolává spory

0:00
/
0:00

Jednou z otázek, která dlouhodobě rozděluje veřejné mínění, je eutanázie, tedy usmrcení na žádost umírajícího. Znovu se o ní začalo hovořit v souvislosti s trestním zákoníkem, který tento týden schválili poslanci. Tato právní norma zavádí eutanázii jako nový trestný čin, za který může být člověk odsouzen až na šest let vězení, dolní hranice trestu tu však není uvedena.

To byl také důvod, proč pro zákoník jako celek nezvedli ruku poslanci KDU - ČSL. Předseda lidovců Miroslav Kalousek prohlásil, že tímto způsobem je eutanázie prakticky legalizována. Tvůrci zákona oponují, že eutanázie nadále zůstává trestným činem, po vzoru západoevropských států však chtěli udělat rozdíl mezi vraždou a usmrcením na žádost umírajícího. Spor dosud probíhá hlavně na úrovni legislativní a politické, jde ale především o otázku etickou. Profesorka Helena Haškovcová, která přednáší lékařskou etiku na Univerzitě Karlově, k tomu říká:

"Celá diskuse o eutanázii v České republice je chaotická a nerespektuje to, že eutanázie je souhrnný pojem pro celou řadu naprosto rozdílných situací. Souhlasím s tím, že mnoho lidí trpí, někteří dokonce zbytečně, a že dívat se na jejich utrpení není jednoduché. To je možná ten důvod, proč někteří volají po eutanázii. Já jsem naopak pro šíření myšlenek paliativní pomoci a paliativní péče. Pak by možná lidé tolik nehorovali pro eutanázii. Z etického hlediska považuji za vrcholnou nemravnost, aby člověk v mírových podmínkách prosil o svou smrt."

S umírajícími přicházejí denně do styku lékaři a zdravotnický personál. Právě z řad lékařů se někdy ozývají hlasy, které možnost zkrátit umírajícím lidem jejich utrpení schvalují. MUDr. Antonín Hyžák, který pracuje v Hospici na Svatém Kopečku u Olomouce, má ale jiný názor:

"Je to přístup, který se neshoduje s lékařským cítěním, i když mnoho lidí, mnoho lékařů ve světě s tím souhlasí a mají k eutanázii kladný poměr. Já si myslím, že v dnešní době má medicína už tolik prostředků, kterými může ovlivnit nepříjemné subjektivní pocity nemocných a zvládnout je natolik, že se může vyhnout přímé likvidaci života těchto lidí. Navíc by to bylo precedentem, kdy by se tohoto přístupu mohlo vážně zneužít v neprospěch nejenom těžce nemocných lidí, ale třeba i lidí nepohodlných."

Nežádají někdy příbuzní a přátelé lidí, kteří jsou přímo v hospici, lékaře o to, aby v tom posledních stádiu zkrátili umírajícím jejich trápení?

"Já mám už dlouholetou praxi, v lékařství pracuji od roku 1960, a zatím jsem se s tím přímo od příbuzných ještě nesetkal. A v hospici za uplynulé tři roky vůbec ne."