Evropský zelený pás je unikátní prostředí. Rezoluce vybízí k jeho ochraně

Evropský zelený pás, zdroj: Smaack, CC BY-SA 3.0

Kopíruje někdejší těžko prostupnou hranici mezi východním a západním blokem a je útočištěm a životním prostředím mnoha živočišných i rostlinných druhů. Řeč je o tzv. zeleném pásu, který vede od Arktidy až k Turecku.

Evropský zelený pás,  zdroj: Smaack,  CC BY-SA 3.0
Podle nedávno přijaté Eisenašské rezoluce by jej evropské státy měly chránit. V čem je pás unikátní, vysvětluje Jan Skalík z Hnutí DUHA:

"Nikde jinde v Evropě nenajdeme území, které by bylo dlouhé přes 12 tisíc kilometrů a zasahovalo tolik území s nějakým stupněm ochrany. Bývalá "železná opona" byla příčinou toho, že tato území nebyla nějak průmyslově využívaná, lidé se odtamtud většinou museli vystěhovat. To vše vedlo k vytvoření pásu divočiny, který není unikátní jen v Evropě, ale svým způsobem na celém světě."

Kde na našem území zelený pás najdeme?

"Geograficky začíná tam, kde navazovala hranice mezi východním a západním Německem, tedy na Ašsku. Pak pokračuje tou jižní hranicí Čech - přes Český les, Šumavu, Novohradské hory, Třeboňsko a pak přes Slavonicko a jižní Moravu vede až k Břeclavi, kde pokračuje do Rakouska a dál na jih na Balkán.

Říkal jste, že je to unikátní území, ale v čem konkrétně je to pro přírodu důležité?

"Síť chráněných území napříč Evropou je velmi důležitá pro zvířata, která potřebují migrovat. Jsou to především velké šelmy, vlci, rysi a další velcí savci jako třeba losi nebo sobi. Zelený pás není důležitý jen pro zvířata, ale v době měnícího se klimatu je poměrně podstatný pro rostliny. Jak se mění klimatické podmínky, tak zvlášť ohrožené druhy potřebují posunout svůj výskyt severním nebo někdy i jižním směrem. V této situaci mohou narazit na nějakou industrializovanou krajinu nebo na pole, zatímco po tomto po tomto pásu mají příležitost se posunout a tak se zachránit."

Foto: Jiří Kec / Návštěvnické centrum Srní
Toho zeleného pásu se týká Eisenašská rezoluce. Můžete ji krátce představit?

"Eisenašskou rezoluci přijaly delegace z 23 států během konference v Eisenachu v říjnu tohoto roku. Rezoluce žádá vlády jednotlivých zemí, aby zajistily dostatečnou ochranu Evropského zeleného pásu především v územích, kde ještě chráněný není. Žádá také Evropskou komisi, aby se zasadila o dlouhodobou ochranu tohoto území a podporu jeho ochrany."