F. O. Kinský: Mé soudní kauzy mají politické pozadí, o spravedlnost nejde

Českou politickou a mediální scénou posledních týdnů hýbe případ argentinského občana Františka Oldřicha Kinského, který v České republice vede soudní spory za navrácení svého nemovitého majetku za údajně několik desítek miliard korun. Herbert Brynda zavolal Františku Kinskému do Buenos Aires a zjišťoval podrobnosti.

Potomek šlechtického rodu Kinských podal po roce 2001 v Česku přes 150 určovacích žalob, v nichž se domáhá uznání vlastnictví sporného majetku. Některé soudní spory - jako například v Ústí nad Orlicí o vydání pozemků v Újezdě u Chocně - Kinský vyhrál, některé - jako ve středu u kladenského soudu, kde mimo jiné požadoval vrácení nemovitostí, které jsou v majetku obcí Jarpice a Šlapanice - prohrál. Kinského advokát Jaroslav Čapek ve středu na Kladně hovořil o dovolání k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jaké budou Kinského další kroky jsem se ho zeptal telefonicky:

"Určitě se odvoláme, praktické věci nechávám na svém právníkovi, který zná naše právo mnohem lépe než já. Nejsem právník ani právní expert, toho jsem dalek, abych tak řekl."

František Kinský je potomkem rodiny, jejíž majetek byl zabaven po 2. světové válce na základě Dekretů prezidenta republiky. Jaký poměr vlastně k těmto normám pretendent obrovského majetku má?

"Nezaujímám k nim žádný konkrétní postoj, znám jak argumenty pro ně, tak proti nim. Vím jen, že se na mě nevztahují a ani se netýkají většiny majetku, který si nárokuji. Přišel jsem sice na jejich základě o majetek, ale týkaly se jen osoby mého otce, který je už téměř sedmdesát let po smrti. Co se mě týká, opustil jsem zemi, když mi bylo tři a půl, když mi bylo devět a majetek byl konfiskován, tak jsem byl stále v zahraničí. V životě jsem nikdy nebyl členem žádné německé, nacistické nebo nějaké podobné organizace, takže nevím, jak by se na mě Benešovy dekrety mohly vztahovat."

Pokud by soudy uznaly Kinského nároky, bylo by mu přiznáno na 12 tisíc hektarů pozemků, pět zámků, šest panství, včetně uměleckých předmětů a jiného inventáře, pily, lomy a pivovary. Co by v tomto případě Kinský - vášnivý lovec - s majetkem dělal?

"Bylo by krásné ho uvést do pořádku a uchovat jej pro budoucnost, určitě bych si ho nestrčil do kapsy a neodjel, vždyť je součástí země."

Ohadovaná výše Kinského majetku v České republice dosáhla až čtyřiceti miliard korun. Sám Kinský považuje toto a podobná čísla za značně nadhodnocená a soudí, že jsou součástí kampaně proti jeho osobě. Součástí této kampaně má být i zvýšená aktivita české politické elity ve vztahu k jeho případu. Má tedy jeho kauza politické pozadí?

"Jsem přesvědčen, že má politické pozadí, jaké jiné pozadí by měla mít? Určitě za ní není snaha o spravedlnost, o naplnění práva. Už nežijeme v mimořádné době. Majetek nám vláda odebrala pod neupřímnou, špatnou záminkou. Takže se domnívám, že musí mít politické pozadí, pravděpodobně proto, aby se zametly pod koberec podobné případy. Nemusím být politik ani soudce, abych věděl, jaké jsou pravé motivy. Mnozí lidé, kteří na mě útočí, když slyší šlechtické jméno, tak vidí rudě, ale s tím nic nenadělám. Mají na to právo. To je demokracie,"

říká František Oldřich Kinský v exkluzivním rozhovoru pro Radio Praha.