V kauze Kinský se objevil klíčový důkaz - originál konfiskačního dekretu

Palác Kinských

Již delší dobu argentinský šlechtic František Oldřich Kinský poutá pozornost svými majetkovými požadavky, které uplatňuje u českých soudů. Jedním z nejznámějších objektů, jichž se domáhá, je historické sídlo rodu - Palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze. Pražský magistrát teď našel originál klíčového důkazu ve sporu města a Františka Oldřicha Kinského. Jedná se o konfiskační výměr z roku 1947. Pozice České republiky díky němu může před soudem výrazně posílit. Další informace si poslechněte od Zdeňky Kuchyňové.

V barokním paláci Kinských dnes sídlí Národní galerie. O tom, zda rodové sídlo získá zpět František Oldřich Kinský, bude rozhodovat v odvolacím řízení soud. Rodina Kinského přišla o palác a další majetek po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. Minulý týden však vyšlo najevo, že pražský magistrát nepředložil originál konfiskačního výměru. Dosud stačila soudům kopie, která však neměla úřední razítko a chyběly i podpisy. Až chrudimská soudkyně, která rozhodovala spor o navrácení jiných pozemků, požadovala originál a magistrát ho nebyl schopen dodat. Média začala existenci výměru zpochybňovat.

Pražští archiváři se proto ponořili do řady starých šanonů, až se jim nakonec podařilo listinu objevit. Šťastným objevitelem byl Marek Laštovka. Originál konfiskačního výměru ležel v Archivu hlavního města Prahy. Proč nebyl objeven dřív?

"Protože byl založen na špatném místě, patrně už delší dobu. Proto v posledních zhruba deseti letech, kdy se ty kauzy otevírají, nebyl k nalezení."

Jak dlouho vám trvalo, než jste ho našli?

"Tak zhruba pátek, pondělí. Ty dva dny."

Palác Kinských
Objevením dokumentu se tak zásadně mění rozložení sil před odvolacím soudem, který by měl žádost o navrácení paláce v příštích měsících rozhodovat. Listina bude mít zřejmě klíčový význam i pro řadu dalších Kinského žalob. Podle deset let starého nálezu Ústavního soudu totiž stačí existence jednoho právoplatného konfiskačního výměru a z tohoto dokladu už pak automaticky vyplývá, že dotyčnému se mělo konfiskovat všechno.

Kinského advokát Jaroslav Čapek se nad náhlým nálezem podivil. Až dosud totiž u soudů poukazoval na nedostatky kopie a chtěl vidět originál. Jak dádává Marek Laštovka, dokument byl i řádně vyvěšen.

"Je k němu připojen dokument, který potvrzuje vyvěšení na úřední desce Ústředního národního výboru."

Advokát Františka Oldřicha Kinského argumentoval tím, že mu nebyl doručen. Stačí v tomto případě pouze to vyvěšení?

"Ano. Dekret číslo 108 z roku 1945 výslovně uvádí, že ano."

Kinský dosud pravomocně zvítězil v pěti soudních přích, tři prohrál. Dalších asi 150 žalob budou muset soudy ještě projednat. Jeho advokát odmítá připustit, že by potomek jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů byl Němec, a tedy spadal po Benešovy dekrety. Dalším agrumentem je, že Františkovi Oldřichu Kinskému bylo v době konfiskace 9 let, a tudíž nemohl být nacista. Právník odmítá i tvrzení, že s nacisty kolaboroval jeho otec. Navíc většinu majetku nezdědil po otci, ale po pradědovi.