Farář Rejchrt: Ulevilo se mi, že tato podoba zákona neprošla

La campaña del Partido Socialdemócrata

Senát vrátil zákon a vypořádání s církvemi do Sněmovny, kde se v září vládní koalice pokusí Senát přehlasovat a silou 101 hlasu zákon přijmout. Dnešní rubriku věnujeme tomuto zákonu, který ovlivní hospodaření země na mnoho let do budoucna. Hostem ve studiu je evangelický farář a někdejší disident Miloš Rejchrt, který situaci pečlivě sleduje.

Foto: Filip Jandourek,  Český rozhlas
Senát ve středu odmítl vládní návrh zákona o majetkovém vypořádání státu s církvemi. Jak vy se na to díváte? Máte z toho radost či nikoli?

"Mně se ulevilo, že v Senátu tato podoba zákona neprošla. A to sice z toho důvodu, že v tom zákoně nacházím nějaká temná místa, která určitě stojí za to vyčistit, protože v něčem ten zákon je asi dobrý, ale v něčem je zavádějící a klamný."

Mohl byste říct ve stručnosti, co vám na tom návrhu vadí, co vám tam připadá klamné a zavádějící?

"Zdaleka nejvíc mi připadá nepochopitelné, nesrozumitelné a nepatřičné to, co stojí v paragrafu 15. Úprava toho, jak budou vypláceny jakési náhrady, přičemž ty náhrady vysvětluje důvodová zpráva jako náhrady za nevydaný majetek, který byl kdysi právoplatným vlastníkům odňat a nemohl být vydán. Jenže já jako člen Českobratrské církve evangelické, který o tom tak trochu ví, jak to s naší církví je, se podivuji, že máme najednou dostat dvě a čtvrt miliardy náhrad za majetek, který nám nikdy nebyl odňat, protože my jsme taky nikdy žádný neměli. A pokud přece jenom něco málo za komunistického režimu bylo zabaveno, tak už nám to bylo vráceno. tak nevím, za co je dvě a čtvrt miliardy. A rozumím tomu, že ten zákon chce řešit spoustu věcí najednou - to je taky jeho chyba - totiž zmírňování křivd minulosti a budoucí financování církví. Rozuměl bych tomu, kdyby zákon řekl: tady máte jakési startovné na ty doby, kdy už se budete muset postavit na vlastní nohy. Ale ať se to tak nazve. Ať se v zákoně nemluví o něčem jiném, takový zákon je špatný. Jestliže se mluví o náhradách a nejsou to náhrady, pak se ten zákon musí přepsat."

Před několika dny se objevila jakási petice nebo otevřený dopis Křesťané proti zákonu o církevním majetku, kde se mimo jiné praví, že "politická reprezentace se postupně zbavuje zodpovědnosti za sociální služby a kulturní památky a přenáší tuto zodpovědnost na bedra církví" a tento zákon bude prý sloužit jako alibi, aby na tyto činnosti nemusel dále přispívat, když tímto způsobem osamostatní církve. Podepsal jste vy tenhle dopis?

"Já jsem ten dopis nepodepsal, ačkoliv ho znám a z veliké části se mi líbí. Hlavně tou myšlenkou, že my církve se nesmíme ‚udělat pro sebe‘. Abychom byl soběstační a hospodařili si na svém. To přece není poslání církve. Poslání církve je být otevřený, žít v nezajištěnosti po příkladu Krista a jeho apoštolů a 'nemít stříbra ani zlata', jak říká jednou apoštol, ale dávat to co máme, teď a ne si říkat, že nám ty peníze vydělají další peníze a pak zase budeme něco provozovat. My musíme předvádět, že žít se dá velice jednoduše a prostě s tím, co máme, a každý má, co má, a už teď lze žít plně a šťastně. Jestliže budou církve předvádět, že na to potřebují mít někde v bance nějaké fondy a majeteček, který sám za ně bude dělat nějaké peníze, tak je to špatně. Církev může žít jedině z dobrovolných darů věřících a svého okolí."

Teď se trochu vytváří atmosféra, že ten zákon spěchá. Možná je o i trochu atmosféra předvolební kampaně, která propuká naplno? Nakonec byla to také kampaň ČSSD, která rozpoutala tu veřejnou debatu. Myslíte že je teď vhodná doba na to, aby se ten zákon důkladně probral a přepracoval k lepšímu?

"Samozřejmě vždycky je dobře, když se začíná o zákonu takové důležitosti, kterým se upravuje řešení nikoli bezvýznamných záležitostí na desítky let dopředu, když se takový zákon probírá v co nejširší odborné i laické veřejnost. Ale teprve teď je veřejnost seznamnovaná... samozřejmě kdo byl hodně pilný, mohl si předlohy zákona v parlamentních tiscích vygooglovat, ale i já jsem se k tomu dopracoval nakonec velmi těžko, takže nepředpokládám, že by někdo ten zákon znal. Dokonce mám za to, že ti kdo ho tak vehementně hájí, ho nikdy nečetli. Protože ten zákon vůbec nic nevrací, ten termín tam není. V tom zákoně se pouze vydává. A moudře to ten zákon říká, protože ty majetky teď vydané jsou vydané do jiného typu nebo jiného režimu vlastnictví, než za kterého byly odňaty. Totiž dnes ti vlastníci, řekněme římskokatolická církev bude moct s tímto majetkem zacházet jako soukromý vlastník bez jakéhokoliv omezení. A to nikdy před tím nebylo. A dokonce ten zákon umožňuje, že i ten první prodej je bez daně, což je zvláštní privilegium, které jiné skupiny občanstva nidky neměly. Takové zvláštní vstřícné zacházení. A teprve teď se ukazuje, co všecko v tom zákoně je, co se v takových drobných záhybech skrývá a před tím jsme to nevěděli a svým způsobem ani vědět nemohli."

A vrátím se k otázce, je teď vhodná doba, aby se to probralo?

"Samozřejmě ta vhodná doba začala tím, že se o tom zákoně teprve začalo mluvit. Přece zákon takové závažnosti na tak dlouho dopředu by měl být projednáván u kulatého stolu s opozicí. Pokud já vím, tak se to s nimi neprojednávalo. A teď se to bude protlačovat v naději, že se najde 101 poslanců. Spoléhá se na jeden jediný hlásek v situaci, kdy tato vládní koalice se opravdu netěší valné důvěře veřejnosti. A ono to bude touto menšinou - myslím že důvěra v současnou vládu nedosahuje ani 11 procent, to nikdy takhle nízko nebylo - načež tento vládní návrh bude protlačen, protože přece to je spravedlivé. A já myslím, že není."