Festival Mene tekel připomněl zločiny komunistického režimu

Foto: ČTK

"Očistou" pražského Staroměstského náměstí od vlivu komunistické totality skončil tuto neděli festival Mene tekel. Po celý předchozí týden si v něm Pražané připomínali zločiny komunismu. Více se už dozvíte od Mileny Štráfeldové

Foto: ČTK
Ekumenickou bohoslužbu ve Svatovítské katedrále, setkání s politickými vězni 50. let, přednášky, výstavy i promítání filmů o komunistické diktatuře - to vše měl na svém programu festival Mene tekel, který probíhal v Praze od 19. do 25. února. Jeho pořadatelé, občanské sdružení Umění bez bariér, Konfederace politických vězňů a Hlavní město Praha, pro jeho název zvolili biblické varování, že zlé skutky budou sečteny a potrestány. Festival byl zahájen v pondělí setkáním Konfederace politických vězňů v Senátu ČR. Jeho předseda Přemysl Sobotka zdůraznil, že zločiny komunismu je potřeba stále připomínat:

"V mnoha lidech i u nás bohužel dodnes přežívá totalitářská politická kultura a mentalita, prosycená demagogií třídních nenávistí."

Foto: ČTK
Podle bývalého politického vězně a pracovníka ÚDV Adolfa Rázka je tu dnes dokonce tendence zločiny komunismu bagatelizovat:

"Ať chceme, nebo nechceme, mizí ty stinné stránky, nacházejí se tu /lidé/, jako byli popírači holocaustu, totéž je i tady, zejména mezi příslušníky bývalé komunistické strany, dneska KSČM."

Předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová uvedla, že zločiny, které komunisté v letech 1948 - 1989 napáchali, je nutno jasně pojmenovat a jednoznačně odsoudit:

"Političtí vězni komunistického režimu se rozhodli podpořit akci Mene tekel proto, že tolik let od konce roku 1989 se nedokázal náš stát a jeho politická reprezentace vypořádat s komunistickou minulostí, jejíž nemorální principy se opíraly o násilí, zotročení a zbavení občanů jejich individuální vůle."

Organizátoři festivalu do jeho programu zařadili například kolokvium o likvidaci církví nebo pronásledování důstojníků v 50. letech i o zneužívání umění ke komunistické propagandě.

Pavel Bém (vlevo), Naděžda Kavalírová a biskup Václav Malý, foto: ČTK
Na Staroměstském náměstí se promítaly dokumenty z cyklu Příběhy železné opony a v Městské knihovně byly pro žáky a studenty připraveny filmy tzv. nové vlny. Zazněly verše politických vězňů a diváci mohli shlédnout i několik fotografických výstav. Celý festival zakončilo setkání na Staroměstském náměstí, kde 25. února 1948 vystoupil Klement Gottwald a oznámil, že prezident Edvard Beneš přijal demisi demokratických ministrů. Tentokrát pražský světící biskup Václav Malý Staroměstské náměstí symbolicky od zla a násilí očistil:

"Toto místo není poznamenáno jenom krví, ale je také místem duchovního hledání. Proto to dnešní shromáždění je v podstatě nabídkou a možností tento zápas uskutečnit, abychom opravdu šli za dobrem, abychom usilovali o spravedlnost, abychom překonali strach."

Za komunistické totality bylo z politických důvodů popraveno 248 osob a dalších 4500 lidí zemřelo ve vězeních. Odsouzeno bylo přes dvě stě tisíc lidí a dvacet tisíc skončilo v táborech nucených prací. Ke konci roku 2006 bylo ale za tyto zločiny stíháno 190 osob.