Film Jiřího Chlumského a Jana Nováka zvítězil na festivalu v LA

Foto: www.gentafilm.sk

Naším dalším tématem bude film Nedodržený slib českého režiséra Jiřího Chlumského. Jak zjistil kolega Vilém Faltýnek, tento celovečerní film byl natočen podle autobiografické knihy Martina Petráška, který pochází ze Slovenska a jehož původní příjmení znělo Friedmann. Dnes žije v Los Angeles v USA. Snímek získal hlavní hlavní cenu na "Los Angeles Jewish Film Festival" v kategorii hraných celovečerních filmů.

Na počátku bylo rozhodnutí Martina Petráška zachytit své dramatické životní osudy. Vydal vyprávění knižně a kniha se dostala do ruky řediteli bratislavského divadla Astorka Vladimíru Černému, který ji zprostředkoval dál, v Chicagu žijícímu českému spisovateli a scénáristovi Janu Novákovi.

Chlumský: "Ten scénář potom prošel mnoha verzemi a hlavně sháněním peněz a před dvěma lety jsem do toho vstoupil já. Celá anabáze od prvotního nápadu až po poslední klapku filmu trvala zhruba 6 let,"

říká režisér Chlumský. Koprodukce spočívá v dílčí účasti České televize a především v zapojení českých tvůrců, Chlumského a českých herců, mj. Ondřeje Vetchého.

Autor předlohy a předobraz hlavního hrdiny Martin Petrášek se jako Martin Friedmann narodil v Bánovcích nad Bebravou v roce 1926. Z početné rodiny přežil válku pouze on a jeden z bratrů, kteří nepoddali situaci. V roce 1959 se usadil ve Spojených státech amerických.

Příběhů často kuriózních, dramatických, neuvěřitelných z druhé světové války nebo s tématem holokaustu se odehrálo a bylo zaznamenáno mnoho. Co nového o holokaustu se může podařit říct na základě jednoho skutečného příběhu? Podle Chlumského je Nedoržený slib netypický obraz holokaustu:

Chlumský: "Celý ten příběh je viděný očima čtrnáctiletého chlapce, který dobře hraje fotbal, a který se vinou politických změn ocitá na okraji společnosti, neboť je židovského původu. To že hraje fotbal, mu v podstatě zachrání život. A osvobození se dočká u partyzánů. Je to tedy příběh, kde víme o holokaustu, ale nevidíme ho tam. Víme, že existuje, ale není tam přítomen. V tom se myslím liší od jiných filmů, které mají nálepku ´film o holokaustu´."

Jedním z největších úskalí, kterého se režisér Chlumský před natáčením obával, byla práce s představitelem hlavní postavy Samuelem Spišákem. Jeho současná životní zkušenost je totiž naprosto nesrovnatelná se zkušeností Martina Friedmanna a bylo potřeba uvádět ho do válečných reálií.

Chlumský: "Ta doba byla tak šílená a pro všechny tak psychicky náročná, že si to dnes ani nedovedeme představit. A jestliže chcete tu realitu ztvárnit, musíte navozovat dosti krutou atmosféru. A to je potom problém, aby to ten mladý patnáctiletý chlapec, navíc velmi senzitivní, neodnesl duševně. To byl ten problém."

Nedodržený slib se promítal před vyprodaným sálem ve světové premiéře 25. dubna v rámci festivalu v Los Angeles. Film dostal hlavní cenu za nejvyšší divácké hodnocení ze všech třiceti promítaných snímků - 4,8 z maximálních pěti bodů. Česká premiéra se uskuteční 4. června.