Geopark Český ráj

Foto: CzechTourism

Dnes se vydáme do Českého ráje, krajiny skalních měst, která je pokládána za učebnici geologie. Tato chráněná oblast byla nedávno zařazena mezi geologické parky UNESCO. Český ráj se tak dostal do prestižní společnosti jednadvaceti evropských a osmi čínských geoparků.

Českým rájem se nazývá kraj mezi Turnovem a Jičínem. Patří k němu i taková krásná zákoutí jako jsou Prachovské skály, Hruboskalsko či zřícenina hradu Trosky. Český ráj objevili turisté už dávno a jak uvedla Hana Maierová ze sdružení Český ráj, za svůj název vděčí společnosti, která v 19. století navštěvovala lázně Sedmihorky.

"Protože tehdy byla oblíbená píseň Josefa Kajetána Tyla, která se později stala naší hymnou, kde bylo sousloví "zemský ráj to na pohled", tak v podstatě na základě tohoto slovního spojení tato česká společnost literátů, básníků a malířů dala našemu kraji název Český ráj."

Český ráj,  foto: Štěpánka Budková
A ten je dnes jediným geoparkem UNESCO ve střední a východní Evropě. Obsáhl dokonce větší území, než je samotný Český ráj, například i Boskovské jeskyně či Jičínsko. Celkem jde o území o rozloze sedmi set kilometrů čtverečních. Jedinečný je právě svojí přírodou, kterou tvoří neopakovatelná skalní města, jejichž původ je v dávnověku, uvedl mineralog zdejšího muzea Tomáš Řídkošil.

"V tu dobu si představte, že Čechy z větší části a okolní země jako je Polsko a Německo v Sasku byly překryty mělkým mořem, asi tak do hloubky sto metrů. A nedaleko od dnešního Turnova, v místech, kde jsou Krkonoše, tak byl tzv. západosudetský ostrov. Protože ty horniny jsou hodně žulové, tak Krkonoše mohly v té době vypadat jako dneska Seychely. A z toho ostrova byl snášen do moře materiál."

Když moře ustoupilo, začaly se sypké písky zpevňovat a vznikl kámen - pískovec. A právě v té době, se začala formovat skalní města. Vulkanická činnost sebou přinesla drahé kameny a vytvořila útvary, které patří k symbolům Českého ráje - je to například vrch Kozákov, naleziště Viskeř či dva typické vulkanické pahorky, na kterých stojí už vzpomínaný hrad Trosky.

"Český masiv je jedinečnou učebnicí geologie. Máme zde spoustu světových fenoménů, jako je barrandien, jako je moravský kras, staré důlní oblasti, jako jsou třetihorní vulkány a tak dále. Pro výuku a pochopení geologie má český masív v tomto směru nesmírnou výhodu, protože ta geologická historie tady sahá několik set milionů let zpátky."

A právě z dávných dob pocházejí i vzácné zkameněliny, které jsou v místním muzeu. Jedná se například o zkamenělou rašelinu se šiškou. Tato kombinace je v Čechách naprosto ojedinělá. Muzeum získalo od turnovského patriota a geologa Ivana Turnovce také achát starý přibližně 450 milionů let. Jedná se o nejstarší achát v Čechách. Mezi další zvláštnosti, jak uvedl Tomáš Řídkošil, patří zkamenělý trn žraloka.

Zkamenělý trn žraloka
"Měli jsme ho uložený v depozitáři a když přišel pan doktor Štamberg z hradeckého muzea, který je specialista na ryby, a provedl studia, tak zjistil, že se jedná o sladkovodního žraloka, který žil v době karbonu a byl nalezen na lokalitě Krsmol. Tento nový žralok je pojmenován po Turnovu, takže se jmenuje Turnovichtys magnus."

Podle velikosti trnu, který kryje hřbetní ploutev, paleontologové usuzují, že sladkovodní žralok byl velký asi 2,5 metru. Takže to nebyla žádná malá rybka.

Geopark však není jen o geologii a vzácných nálezech. Geoparky se také zapojují do turistického ruchu. A právě z tohoto hlediska toho může Český ráj nabídnout opravdu hodně. Turisté tu mohou provozovat rafting, paragliding, či horolezectví. Jsou tu zajímavé hrady, zámky, rybníky i lesy. Ve zdejších skalách se dokonce ukrývali uprchlíci.

Drábské světničky
"V průběhu historie, když byly válečné konflikty nebo jiné nepokoje, nebo když se někdo provinil proti vrchonosti, tak v těch skalách hledal útočiště. Takže historek je o těch skalách celá řada. Můžeme vzpomenout třeba na Drábské světničky, které se odvozují od tzv. drábů, což byli loupežníci, kteří ve skalách podle pověstí žili, ale je otázkou, do jaké míry jsou tyto legendy legendami a do jaké míry souvisí s nějakou realitou. Pochopitelně v těch skalách se čas od času našly i nějaké poklady - třeba stříbrné mince, takže skály jako úkryt sloužily."

Ve skalách se však neobjevují jen poklady ukryté lidmi, ale i vytvořené přírodou. Ještě dnes tu mohou turisté nacházet i drahé kameny.

Foto: CzechTourism
"Drahé kameny jsou v Českém ráji všude kolem. Na severní straně Kozákova se těží čediče na štěrk a v těch čedičích se nachází zrna olivínů. Když na ta rozdrcená úložiště štěrku přijdete po dešti, tak si tam můžete rovnou vybírat jednotlivé kamínky a někdy tyto olivíny najdete i po cestách. Potom můžete najít z dalšího lomu, který je v Bezděčíně, malé acháty, vyskytují se tu i jaspisy a tento materiál se dostává na cesty. Pořád se tu nacházejí různé zajímavé kameny."

A protože jsou zde drahé kameny, je Český ráj také rájem šperkařů. Na 15 tisíc obyvatel Turnova jich připadá zhruba čtyřicet. Dokonce se zde koná sympozium, při kterém si šperkaři na okolních nalezištích najdou materiál a pak své šperky vyrobí. Z jejich prací si může muzeum vybrat vždy jeden šperk. Zdejší muzeum má jednu z největších sbírek drahých kamenů v Čechách. Už roku 1884 byla v Turnově založena klenotnická škola - první mimo Vídeň v rámci Rakousko-uherské monarchie. Škola je zde stále a místní mistři se kromě broušení kamenů specializují i vývoj syntetických drahých kamenů, které se používají například v chirurgii.

10
50.519722000000
15.170556000000
default
50.519722000000
15.170556000000
50.556033880000
15.178384780000