Gotický portál se vznesl nad náměstím

Foto: ČTK

Mohutný jeřáb, tváře obsluhy plné napětí, v povzdálí desítky zvědavých Ústečanů - tak to vypadalo v neděli na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem. Na svou krátkou, ale důležitou pouť se vydal gotický portál ze 14. století, aby unikl svému definitivnímu zmaru. Vedení města se totiž rozhodlo zachránit portál, který archeologové objevili loni při výzkumu a nyní by musel ustoupit stavbě paláce Zdar.

Foto: ČTK
Portál ze 14. století je torzem gotické šíje, tedy jakési chodby středověkého ústeckého podzemí, které patrně kdysi sloužilo jako sklep ke skladování potravin a vína. A proč se město zasadilo o záchranu památky?

"My nemáme tolik památek v Ústí. Toto město prošlo určitou historickou etapou, kdy byla většina památek likvidována. Já chápu, že mnoho gotických portálů v rámci České republiky, ale v Ústí jich moc není a já odmítám, že jsou to vyhozené peníze. Získali jsme na to peníze ze státního rozpočtu, z kraje, a město Ústí zatím nevynaložilo ze svého rozpočtu žádné finanční prostředky,"říká ústecký primátor Jan Kubata.

Přemístění památky stálo osm milionů korun a předcházely mu čtrnáctidenní práce. Projektant Martin Komárek upřesnil jaké:

"Objekt, který byl určen k přemístění, jsme museli na místě staticky zajistit, oříznout na ten tvar, který byl potřeba, potom jsme zajistili jeho základovou spáru a vlastní podchycení toho objektu pomocí vodorovných průvlaků, které jsme ukotvili do poměrně mohutného ocelového rámu, kde jsme doplnili bednění. A na závěr jsme kamenné zdivo zalili do lehkého betonu a celý tento objekt, kterému jsme říkali pracovně sarkofág, jsme přenesli pomocí jeřábu."

Jeřáb památku, která váží 85 tun, během 15 minut vyzvedl do výše osmi metrů a spustil na předem určené místo. Transportu přihlíželo mnoho ústeckých občanů. Většina z nich s rozhodnutím města souhlasila. Oceňovali především to, že se v krajském městě konečně něco zachraňuje. "Dosud se tu jen bouralo," poznamenal jeden z přihlížejících.

Jak potvrdil mluvčí Magistrátu Milan Knotek, město chce památku umístit na místo, kde bude lidem přístupná:

Foto: ČTK
"Gotický portál spočine definitivně v severní, tedy horní části Mírového náměstí. Definitivní místo, kde bude gotický portál uložen, vzešlo ze studie, kterou zpracovával architekt Michal Šrámek. Z pera tohoto architekta vzešla definitivní podoba nového, tedy rekonstruovaného Mírového náměstí a samozřejmě přilehlých ulic, tedy ulic Hrnčířská a Revoluční."

A ústecký primátor Jan Kubata k tomu dodává:

"Jednáme s architektem Šrámkem o umístění tohoto portálu asi 25 metrů od Antoníčka, přímo na Mírovém náměstí. Máme teď dostatek času, portál je stabilizován a nehrozí jakékoliv jeho poškození. Bude obestaven skly, bude nasvícen, takže se to stane hezkou atrakcí Mírového náměstí."

Do konce roku by portál měl být na svém definitivním místě.