Gottwaldovy projevy z února 1948 vycházely i na gramofonových deskách

Kurátorka výstavy Jana Strnadová, foto: Anton Kajmakov

Právě se vracím z Hradu...slova, která patří k jednomu z klíčových momentů československých dějin, ke komunistickému puči z února 1948. Právě proto často zaznívají i dnes, kdy si připomínáme 70.výročí převzetí moci ve státě komunistickou stranou. Nejen tato slova, ale i další projevy, zní v těchto dnech i v Regionálním muzeum v Teplicích.

Přijetím demise demokratických ministrů prezidentem Edvardem Benešem a doplněním kabinetu podle návrhu tehdejšího předsedy vlády Klementa Gottwalda, vyvrcholila politická krize, která nakonec vedla k více než 40 letům totality.

Gottwaldův projev se zapsal do dějin. Byl mnohokrát citován a spolu s dalšími vydáván ve sbornících i na deskách. Soubor několika Gottwaldových projevů z února 1948 vyšel úhledně svázán i na gramofonových deskách v Supraphonu. K vidění i slyšení je nyní v teplickém muzeu. Jeho historii popisuje kurátorka novodobých dějin Jana Strnadová:

"Podle zpracování i ceny, tyto desky stály 400 korun, lze usoudit, že měly reprezentativní funkci. Ty naše byly darovány v roce 1968 firmě Elektroporcelán Bohosudov. Měly připomínat únorové události z roku 1948."

Václavské náměstí versus to Staroměstské Na deskách, které vlastní teplické muzeum, nechybí ani slavný projev z 25. února.

Kurátorka výstavy Jana Strnadová,  foto: Anton Kajmakov
"Dodnes se setkávám s tím, že občas dochází k mystifikaci a zaměňuje se 21.únor s 25. únorem. Projev, který Gottwald přednesl 25. února, zazněl na Václavském náměstí z korby vozu. Není to ale tak reprezentativní, jako místo projevu z 21.února, což bylo Staroměstském náměstí, Gottwald mluvil z balkónu. Občas ale dochází k tomu, že se tyto dva projevy zaměňují, a k 25.únoru se ukazují fotky ze Staroměstského náměstí."

Jednotlivé desky s Gottwaldovými projevy vycházely a byly běžně ke koupi. Zmiňovaný soubor desek byl zřejmě vydán u příležitosti dvacátého výročí tzv. Vítězného února. Jak velký úspěch mohl slavit v době Pražského jara, se můžeme jen domnívat. Své místo ale

mají nahrávky i dnes a v teplickém muzeu je doplňuje i historický gramofon a soudobá hudba.

"Prostřednictvím těch desek se snažíme připomenout události, které vedly k převratu, ale nejde rozhodně o to, že bychom to tady v muzeu nějak propagovali. I ta budovatelská hudba, která tady zní, odkazuje na desky a upozorňuje na to, jak úzce souvisely s dobovou propagandou,"říká kurátorka Jana Strnadová.