Česko si připomnělo výročí komunistického puče

Februar 1948 - Klement Gottwald

Česká republika si připomíná výročí komunistického převratu, který i po jedenašedesáti letech zaměstnává odborníky i veřejnost.

Slova, která pronesl v únoru roku 1948 tehdejší předseda vlády Klement Gottwald zná snad každý:

"Právě se vracím z Hradu od prezidenta republiky. Mohu Vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přijal."

Proslulý Gottwaldův výrok bývá jistě zmíněn také ve škole při probírání látky věnující se období komunismu v Československu. Právě výuka této části novodobých dějin na českých školách bývá často kritizována. Výtky se týkají např. nedostatku času, který je tak důležité kapitole historie určen. Učitelům může v probírání látky pomoci také projekt společnosti Člověk v tísni nazvaný Příběhy bezpráví. Právě díky němu se do škol dostávají materiály a informace týkající se totality. Jak žáci vnímají období mezi lety 1948 - 1989, přiblížila koordinátorka projektu Kateřina Saparová.

"To období jim víceméně splývá, někdy narážíme na problém, že jim třeba rok 1968 přijde stejně vzdálený jako třeba bitva na Bílé hoře. Tady se právě příznivě ukazuje přínos projektu Příběhy bezpráví, měsíc filmu na školách, kdy studenti zhlédnou dokumentární film, po kterém vždy následuje debata většinou s pamětníky, historiky či filmaři. Pokud je to ten pamětník, tak je to pro studenty velmi přínosné právě v tom, že si uvědomí, že ta doba, o které se právě něco dozvěděli, není nikde v prehistorii, ale jsou lidé, kteří si ji pamatují a prožili ji. Žáci mají v tu chvíli možnost se dotázat toho člověka a ten pamětník jim k tomu řekne svoji osobní zkušenost a to je asi největší přínos, který mohou z projektu žáci mít."

Výročí komunistického puče připomněli pamětníci, politikové i veřejnost. Konala se např. pietní vzpomínka na důstojníky generálního štábu popravené za totality. Na výročí nezapomněla ani média. Česká televize přinesla rozhovor s tehdejším poslancem za národní socialisty Josefem Lesákem, který byl v únoru roku 1948 s delegací studentů na Pražském hradě přijat prezidentem Edvardem Benešem.

"Prezident mi podal ruku a jsem přesvědčen, že v téhle chvíli si věřil, že situaci zvládne, poněvadž nám obšírně vykládal, jak je to nejednoduché jednat se dvěma stranami, jejichž názory se diametrálně liší, že je těžké hledat kompromis, ale že mi řekne něco, co můžu sdělit všem: Buďte klidni, mám situaci pevně v rukou, v Československu bude zachována demokracie v intencích Masarykových a mých."

Josef Lesák byl později mezi mnoha tisíci lidmi, kteří byli v období komunismu uvězněni.