Grantová agentura financuje špičkové projekty

r_2100x1400_radio_praha.png

Tento týden byli oceňováni špičkoví čeští vědci. Letos poprvé získali čtyři z nich z rukou předsedy Akademie věd Václava Pačese cenu Premium Academiae spojenou s finanční podporou do výše pěti milionů korun ročně po dobu šesti let. V úterý byly ale také předány jiným vědcům ceny Grantové agentury České republiky. O její působení se zajímal Zdeněk Vališ.

Grantová agentura České republiky byla ustavena zákonem v roce 1992 a jejím cílem je podporovat základní vědecký výzkum. Peníze do agentury proudí ze státního rozpočtu. Z těchto prostředků jsou pak financovány vybrané projekty. Když je projekt ukončen, posuzuje se kvalita dosažených výsledků. Nejlepším projektům je udělena cena předsedy grantové agentury. Letos ji získali čtyři vědci, profesor Jan Flusser z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd, profesor Vojtěch Novotný z Biologického centra Akademie věd, Profesor Ivan Raška z Ústavu buněčné biologie a patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a docent Radim Filip z Univerzity Palackého v Olomouci. Jak řekl Radiu Praha předseda Grantové agentury profesor Josef Syka, komise měla při výběru oceněných těžkou úlohu.

"Nebylo to lehké, protože ze 700 uzavřených projektů na konci minulého roku dostala více než čtvrtina hodnocení jako vynikající. A vybrat z nich ty nejlepší nebylo úplně jednoduché."

Jste spokojen s množstvím peněz, které dostáváte na granty ze státního rozpočtu?

Josef Syka, foto: Autor
"Na takovou otázky, kdokoliv na světě, kterýkoliv vědec řekne, že není. Já ale mohu říci, že letošní rozpočet mě relativně uspokojuje. Máme k dispozici jednu a půl miliardy korun na projekty. Bojím se ale příštího roku, protože nedošlo k žádnému navýšení. Vím přitom z počtu žádostí o granty na projekty, které jsme dostali k 1. dubnu, kdy se uzavírá soutěž na projekty začínající v příštím roce, že se zvýšil počet žádostí asi o 20 procent. To znamená, že budeme s to udělit granty na méně projektů než v letošním roce nebo v minulých letech. A to mě děsí."

Financovali jste například také profesora Antonína Holého a jeho světově známé výzkumy účinných látek proti virům?

"Samozřejmě. Profesor Holý už od začátku existence grantové agentury od nás dostával finance na projekty a pokud vím, stále je dostává. My ale podporujeme celou řadu projektů, které patří mezi špičky české vědy. Ostatně tak to musí být."

Profesor Josef Syka také říká, že už jsou pryč doby, kdy šly granty převážně do ústavů Akademie věd České republiky. Dnes se dělá velmi kvalitní výzkum už i na vysokých školách.

"Když se podíváme na rozdělování našich prostředků, tak se v posledních letech uplatňují více uplatňují více vysoké školy. Dáváme téměř 60 procent našich finančních prostředků do projektů, které pocházejí z vysokých škol. Důvod je zřejmý. Vysoké školy v posledních letech výrazně zkvalitnily svou vědeckou práci díky celé řadě rozvojových programů a posílení výzkumných center. Staly se tak konkurenceschopnými s týmy, které pocházejí z Akademie věd."

S některými projekty oceněnými v letošním roce Grantovou agenturou České republiky vás seznámíme v červencovém Kaleidoskopu - magazínu vědy a techniky, který se bude vysílat v sobotu 21. července.