Havel navázal na Dálkový výslech literární koláží Prosím stručně

Václav Havel na autogramiádě své knihy Prosím stručně, foto: ČTK

K největším hitům letošního Světa knihy patřila nová kniha exprezidenta Václava Havla. Jmenuje se Prosím stručně a je volným pokračováním 20 let starého rozhovoru s Karlem Hvížďalou, který vyšel v roce 1986 pod názvem Dálkový výslech. Po pádu komunistického režimu se z ní stal trhák, prodalo se čtvrt milionu výtisků. Kniha Prosím stručně vychází před blížícími se sedmdesátinami exprezidenta.

Václav Havel na autogramiádě své knihy Prosím stručně,  foto: ČTK
"Jsem spisovatel, který se 16 let nevěnoval jinému žánru, než prezidentským projevům a nebo projevům postprezidentským. Shodou okolností právě dnes vychází knížka, která je trochu jiná," odpověděl Havel při zahájení veletrhu na nevyslovenou otázku, zda se ještě cítí být spisovatelem.

V knize, která je literární koláží, prezentuje své názory na politiku a politiky, dává nahlížet do svého soukromí a odpovídá na nejčastější výtky, kterým po léta čelil. Kniha kombinuje rozhovor s publicistou Karlem Hvížďalou s instrukcemi pro spolupracovníky z Hradu a deníkovými záznamy.

"Tu knihu jsem začal psát před rokem a psal jsem ji na různých místech nahodile. Vlastně během několika dnů byla napsaná, ale ty dny byly rozptýleny po celém roce. A byl to takový pokus o jakési svědectví o tom, co jsem prožil za posledních 20 let, přičemž tam není všechno, je to jenom takový sukus. Také se to jmenuje Prosím stručně."

A jaký je podíl pana Hvížďaly?

"Já jsem pana Hvížďalu požádal o otázky, on napsal takový tlustý soubor otázek, protože jsem chtěl, aby jednu z linií té knížky tvořil takový rozhovor s ním. Ty otázky jsem si pak přebral, trošku přepisoval, některé vyndal, některé přepisoval a psal jsem na to písemně ty odpovědi, takže jsem tak trochu s panem hvížďalou zacházel jako s dramatickou postavou v nějaké hře. Využil jsem ho, ale tak lehounce i zneužil."

"Já jsem se pokoušel metodou koláže skákat z jedné doby do druhé a různě to komponovat, abych vyjádřil takovou tu souvislost všeho se vším a nějaký dotyk s tou dobou jako celkem. není to tedy žádné souvislé vyprávění nebo dějiny nebo paměti. je to taková montáž, určitým způsobem vymyšlená."