Z krajanského tisku

0:00
/
0:00

Česká Beseda - časopis Čechů žijících na Slovensku ve svém letním dvojčísle přináší obsáhlý rozhovor s publicistou Karlem Hvížďalou o médiích i jeho knize rozhovorů s Václavem Havlem Prosím stručně. Srovnává ji například s předchozí knihou rozhovorů nazvanou Dálkový výslech.

Česká Beseda - časopis Čechů žijících na Slovensku ve svém letním dvojčísle přináší obsáhlý rozhovor s publicistou Karlem Hvížďalou o médiích i jeho knize rozhovorů s Václavem Havlem Prosím stručně. Srovnává ji například s předchozí knihou rozhovorů nazvanou Dálkový výslech. Tato kniha vznikala konspirativně v době totality a dodnes vyšla ve více než třiceti jazycích, včetně čínštiny a japonštiny. Karel Hvížďala odpovídá i na otázku, jak vnímá český exil: "Já s ním neměl nikdy žádný problém", říká publicista. "Chyba je, že se Čechy dost neotevřely české zahraniční diaspoře a neumíme ji tak dobře využít jako například Poláci. To vidíme v poslední době, kdy se polská lobby ve Spojených státech pokouší prosadit změnu zákona kvůli vízové politice USA. To bychom se měli naučit" - uvádí Karel Hvížďala v České Besedě.

Svobodné listy z Vídně se vracejí k 14. všesokolskému sletu v Praze, kterého se zúčastnila také početná výprava vídeňských sokolů. Na čtyřech stranách přinášejí množství vzpomínek a postřehů, které si sokolové z Prahy přivezli. Publikuje ale i málo známou báseň Jaroslava Seiferta "Pozdrav Sokolstvu",

kterou básník věnoval sokolskému sletu v r. 1948. Seifertovy básně psané pro 11. všesokolský slet postihl vůbec největší cenzurní zásah vůči jeho tvorbě. Stejně jako básně napsané po smrti Jana Masaryka a Edvarda Beneše už nemohly být v Československu vydány. Sletový památník z r. 1948 vyšel podle obtahů původní sazby až v r. 1967 v New Yorku.

Jednota, vydávaná v chorvatském Daruvaru, informuje o tradičně největší akci českých krajanů v Chorvatsku - dožínkách. Ty letošní se konaly ve dnech 22. a 23. července ve Velkých Zdencích. Byly již čtyřicáté šesté a do Zdenců se vrátily po 27 letech. Samotného programu se zúčastnilo na osmnáct spolků, kromě toho tu vystoupily i folklorní a dechové soubory z Čech. Součástí dožínek bylo i několik výstav - jednou z nich byla výstava Z kuchyně našich babiček, na které bylo možné ochutnat na 150 druhů pečiva a sladkostí.