Horní Rakousy podaly žalobu proti ČEZ a chystají další

Žaloba, kterou proti provozovateli jihočeské jaderné elektrárny Temelín podala rakouská spolková země Horní Rakousy u Zemského soudu v Linci, by měla přinutit společnost ČEZ, aby odstranila technické nedostatky v elektrárně, pokud selže politické řešení sporu. ČTK to řekl zmocněnec hornorakouské vlády pro příhraniční jaderná zařízení Radko Pavlovec. Zemská vláda Salcburska podle něj již připravuje další žalobu, která by mohla být podána zhruba za dva měsíce. "Cílem je donutit společnost ČEZ k realizaci bezpečnostních opatření, která by Temelín dostala na současný stav techniky, na kterém bohužel není. Neočekávám, že rozsudek soud vynese v několika týdnech či v několika krátkých měsících; řekl bych, že se dá očekávat v časovém horizontu jednoho až dvou let," uvedl Pavlovec. Připustil, že rozhodnutí rakouského soudu by nyní pro Českou republiku nebylo závazné. "Ovšem situace se velmi radikálně změní po vstupu ČR do Evropské unie. Všechny země unie samozřejmě mezi sebou uznávají rozhodnutí soudů, což znamená, že by v tomto případě bylo možné v České republice respektování rozhodnutí rakouského soudu (ohledně Temelína) vynutit," zdůraznil Pavlovec.