Hornorakušané kritizují smířlivý tón vůči Temelínu

Hornorakouská iniciativa proti atomovému nebezpečí v neděli v prohlášení kritizovala hornorakouského hejtmana Josefa Pühringera za to, že označil jednání s českou stranou o posouzení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí za úspěch. Pühringer se prý řídí zásadou "jen žádný neklid, jen žádné hraniční blokády". Podle prohlášení protiatomové iniciativy česká média s ulehčením a hrdostí konstatovala, že i Pühringer vidí v dosud dohodnutých podrobnostech týkajících se zkoušky vlivu Temelína pozitivní kroky. Zrušení hraničních blokád je interpretováno jako "vítězství politiky a rozumu" nad odpůrci jaderné energie a Češi mají v chaotické hře o Temelín znovu volné ruce, uvedla iniciativa. Skutečností však podle ní je, že se nepřihlíží k nejdůležitějším požadavkům ohledně zkoušky dopadu Temelína, kterými jsou právní závaznost a možnost občanů předkládat námitky. Musíme se obávat, že zkouška vlivu Temelína na životní prostředí bude za těchto okolností největší chybou rakouské protiatomové politiky v historii české jaderné elektrárny, konstatovala Hornorakouská iniciativa proti atomovému nebezpečí.