Hrad Roštejn

V následující rubrice vás Zdeňka Kuchyňová pozve na jeden z hradů Českomoravské vysočiny.

Nedaleko Telče stojí na skalnatém návrší uprostřed hustých lesů malý lovecký hrad Roštejn. Typická je pro něj neobvyklá věž, která má sedmiboký půdorys a měří 53 metrů. Neví se, kdo hrad postavil, ale v polovině 14. století ho získali páni Hradce, kterým patřil i nedaleká Telč. Největší rozkvět zažil o dvě století později, kdy ho zdědil Zachariáš z Hradce. Hrad byl tehdy zpustlý a nový majitel ho přestavěl na lovecký zámeček. Jak šel čas, střídali se i jeho páni - Slavatové, Lichtenštejnové a naposledy Podstatští, kterým hrad v roce 1915 vyhořel, neboť do věže uhodil blesk. A jaká je současnost? Hrad prošel v 50. a 60. letech rekonstrukcí a své brány návštěvníkům otevřel v roce 1969. Jak uvedla kastelánka Zdeňka Vaníčková, k zajímavostem patří tzv. "erbovní sál".

Mnozí se domnívají, že erbovní síň představuje i jakousi specifickou "nástěnnou knihu návštěv" při lovech. Malby erbů však nejsou jedinou zvláštností hradu. Jeho stěny sloužily například k učení, na jedné z nich je z tohoto důvodu kresba koně v životní velikosti.

Další zajímavostí na hradě je tzv. zelený nebo-li botanický sál. Na jeho stěnách je zobrazeno na tři sta druhů okrasných i léčivých rostlin a dřevin. Dochovaly se i jejich názvy psané švabachem. Také tato stěna pravděpodobně sloužila jako učební pomůcka. Vzácné rostliny můžete najít i v blízkých lesích.

Hrad Roštejn je opředen i řadou pověstí. Víte, že je tady dokonce ukrytý poklad? Pod zemí by tu měl být zakopán sud plný peněz. Ty měl shromažďovat loupeživý rytíř. I kdybyste ho však našli, stejně si peníze neodnesete. Podle pověsti byl totiž chamtivý šlechtic proměněn v čerta a za trest musí až do soudného dne sud hlídat. Jak mi prozradila kastelánka Zdeňka Vaníčková, jedna z pověstí vypráví i o době třicetileté války.

Pro návštěvníky je připravena i řada zábavných akcí. Tři z nich, které ukazují mimo jiné historii Roštejna, mohou turisté vidět každým rokem.

Tolik Zdeňka Vaníčková, kastelánka na hradě Roštejn, který určitě stojí za to poznat.

10
49.252254670000
15.425491330000
default
49.252254670000
15.425491330000